İSTANBUL’DA DURUM

 • Mondros Mütarekesinin imzalanmasının hemen ardından İttihat ve Terakki Fırkasının liderleri (Enver, Cemal ve Talat) ve önde gelen isimleri memleketi terk etti.
 • Padişah, VI. Mehmet Vahdettin, önce Ahmet İzzet Paşa’ya ardından Tevfik Paşa’ya hükümet kurdurduysa da bu hükümetler kalıcı olmadı. En sonunda Damat Ferit Başbakanlığa getirildi.
 • Ayrıca Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldı.
 • Padişah ve Damat Ferit hükümeti, Mondros’tan sonra başlayan işgallere hiçbir tepki vermedi. Aksine askeri ve sivil idarecilere sürekli, İtilaf devletlerini kızdıracak şeylerden kaçınılması, emirlerine uyulması yönünde TESLİMİYETÇİ ve İŞBİRLİKÇİ bir politika izledi.
 • Öte yandan, bir tarafta memlekette ittihatçı avı başlamış, diğer tarafta Amerikan ya da İngiliz mandasına girmek gibi kurtuluş reçeteleri üretilmiştir.

DİKKAT: Bu tür fikirlerin ortaya çıkma sebebi Wilson ilkeleridir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: WİLSON İLKELERİ

 

YAPILAN İŞGALLER

 • İtilaf devletleri, Mondros mütarekesinin hemen ardından daha önce gizli antlaşmalarla belirledikleri şekilde işgallere başladı.
 • Mondros’tan sonra ilk işgal edilen Osmanlı toprağı MUSUL’DUR. (3 Kasım 1918)
 • Çanakkale’de geçemedikleri Boğazları ellerini kollarını sallayarak geçen İtilaf donanması 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi.

DİKKAT: Böylece İstanbul fiilen işgal altına girdi.

NOT: İtilaf Devletlerinin İstanbul’a geldikleri gün, Mustafa Kemal’de İstanbul’a gelir. Boğazda demirli İtilaf donanmasına bakarak “Geldikleri gibi gidecekler” der. Bu, bize en başından itibaren Kurtuluşa olan inancını göstermelidir.

Ayrıca;

 • İngilizler, Samsun, Merzifon, Batum, Kars, Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal ettiler.
 • Fransızlar, Çukurova bölgesini, Mersin ve Afyon demiryolu istasyonlarını
 • İtalyanlar, Akdeniz Bölgesini işgal ettiler.

 

ANADOLU’DA DURUM

 • Gerçekleşen bu işgaller ve Osmanlı hükümetinin tepkisizliği üzerine Halk, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurarak işgalleri engellemeye çalıştı.

DİKKAT: Türk halkının cemiyetler kurmasının asıl sebebi Wilson ilkeleri olmuştur. Bunun için Bakınız: WİLSON İLKELERİ

 • İzmir’in işgalinden itibaren ise Kuva-i Milliye ortaya çıkacak, hukukla müdafaa yerini silahla müdafaaya bırakacaktır.
 • Ayrıntılı bilgi için bakınız: İZMİR’İN İŞGALİ VE KUVAYI MİLLİYE