DİKKAT: Ateşkes Antlaşmaları, tarafların silahlı çatışma durumunu durdurup, barış görüşmelerine başlayabilmeleri için yapılan antlaşmalardır. Dolayısıyla içerisinde kalıcı hükümler yoktur. Kalıcı olması gereken barış antlaşmalarıdır.

  • Bir ateşkes antlaşması olmasına rağmen kayıtsız şartsız bir teslim antlaşması niteliği taşır.
  • Osmanlı Devleti adına Rauf Orbay başkanlığındaki bir heyet tarafından imzalandı. 
  • Mütareke Limni adasının Mondros limanı açıklarındaki Agamemnon zırhlısında imzalandı.

Maddeleri

  • (7. madde) İtilaf kuvvetleri güvenliklerini tehlikede gördüğü bu durum karşısında istedikleri herhangi noktayı işgal edebilecek.

ÖNEMİ: 7. MADDE Osmanlı Devleti’nin varlığı açısından en tehlikeli maddedir. Bu madde ile yapacakları işgallere hukuki zemin hazırlamışlardır.

  • (24. madde) 6 Doğu ilinde (VİLAYET-İ SİTTE / Erzurum, Van, Diyarbakır, Harput, Sivas, Bitlis) herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri istedikleri yerleri işgal edebilecek.

ÖNEMİ: 24. MADDE Mondros Ateşkes Antlaşmasının ikinci tehlikeli maddesidir. Bu madde ile Doğu Anadolu’da yapacakları işgallere zemin hazırlamışlardır. Ayrıca İtilaf devletleri bu maddeyle Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermeyi planlamış, toprakların işgaline zemin hazırlamıştır.

  • Tüm Osmanlı ordusu terhis edilecek. Sadece az sayıda Jandarma kuvveti kalacak.
  • Tüm silah ve cephane İtilaf devletlerine teslim edilecek.
  • Tüm haberleşme ve ulaşım araçlarına el konulacak.
  • Boğazlar açılacak ve İtilaf devletlerine teslim edilecek.

ÖNEMİ: 7 ve 24 maddelerde yapacakları işgallere hukuki zemin hazırlamışlardı. Yukarıdaki 4 madde ile yapacakları işgalleri kolaylaştırmak, İşgaller karşısında oluşabilecek bir Türk direnişini en başından engellemek istemişlerdir.

  • Osmanlı tüm savaş esirlerini serbest bırakacak İtilaf devletleri bırakmayacak.

YORUM: Bu madde devletlerarası eşitlik ilkesine aykırıdır.