Ülke

Ateşkes Antlaşması

Ülke

Barış Antlaşması

Almanya

Rethandes Ateşkes Antlaşması

 

VersayAntlşaması

Bulgaristan

Selanik Ateşkes Antlaşması

 

Nöyyi Antlaşması

Avusturya-Macaristan

Villa Guisti Ateşkes Antlaşması

Avusturya

St. Jermen

 

 

Macaristan

Triyanon Antlaşması

Osmanlı Devleti

Mondros Ateşkes Antlaşması

 

Sevr Antlaşması

(LOZAN)

 

PRATİK YÖNTEM:  Savaş sonunda imzalanan antlaşmaları ve imzalayan devletleri akılda tutabilmek için;

S

O

N

V

İ

T

E

S

E

 

Ö

E

 

R

 

E

V

 

Y

R

 

İ

 

N

R

 

Y

S

 

A

 

J

 

 

İ

A

 

N

 

E

 

 

 

Y

 

O

 

R

 

 

 

 

 

N

 

M

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

B

A

 

M

 

A

S

 

U

L

 

A

 

V

M

 

L

M

 

C

 

U

A

 

G

A

 

A

 

S

N

 

A

N

 

R

 

T

L

 

R

Y

 

İ

 

U

I

 

İ

A

 

S

 

R

 

 

S

 

 

T

 

Y

 

 

T

 

 

A

 

A

 

 

A

 

 

N

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

I. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI

  • Bazı imparatorluklar parçalandı.(Osmanlı, Avusturya-Macaristan, Rusya vb.)
  • Bazı hanedanlar tarihe karıştı. (Osmanlı, Rusya, Almanya, Avusturya’daki hanedanlıklar)
  • Yeni devletler kuruldu. (Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya)
  • Bazı ülkelerde rejim değişti. (Rusya-Komünizm, Almanya-Nazizm, İtalya-Faşizm Türkiye-Cumhuriyet)
  • Sağlanan barış ve yapılan antlaşmalar kalıcı ve gerçekçi olmadı. Bu yönüyle II. Dünya Savaşına neden oldu.
  • Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere oldu
  • Denizaltı, tank, kimyasal silahlar ilk kez kullanıldı.
  • Cephe kavramı değiştiği için Sivil Savunma Teşkilatı kuruldu
  • Sömürgecilik yerine mandacılık doğdu.
  • Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kuruldu.