İtilaf Devletlerinin gizli antlaşma yapmalarının nedenleri,

 • Bazı tarafsız devletleri kendi yanlarında savaşa sokmak istemeleri
 • Osmanlı Devlet’inde ayaklanmalar çıkartmak
 • Savaş sonrası toprak paylaşımlarında aralarında doğabilecek anlaşmazlıkları önlemektir.

 

GİZLİ ANTLAŞMALAR

Boğazlar Antlaşması:

 • Boğazlar ve İstanbul, Rusya‘ya verildi.

Petrograt Antlaşması:

 • Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz kıyıları, Rusya‘ya verildi.

Londra Antlaşması:

 • Antalya ve çevresi yani Akdeniz bölgesi ve 12 Ada, İtalya‘ya verildi.

St. Jean de Maurienne Antlaşması:

 • İzmir ve çevresi yani Batı Anadolu İtalya‘ya verildi.

Sykes-Picot Antlaşması:

 • Irak, İngiltere‘ye verildi.
 • Suriye, Lübnan ve Kilikya (Çukurova bölgesi) Fransa‘ya verildi.
 • Suriye’nin bir kısmı ve Ürdün‘de İngiltere ve Fransa’nın koruyuculuğunda bir Arap devleti kurulacaktı.

Mc. Mahon Antlaşması:

Hicaz Emiri Şerif Hüseyin ile yapmışlardır. Arapların Osmanlı’ya ihaneti karşılığında Şerif Hüseyin’e bağımsız bir Arap devleti sözü verilir.

 


Paylaşımda meydana gelen değişiklikler:

 • Rusya’da Bolşevik ihtilalı olup ta Rusya savaştan çekilince ona vaat edilen yerlerle ilgili olarak:
 1. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı planladılar.
 2. Boğazlar bölgesini İtlaf Devletlerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon ile yönetmeyi kararlaştırdılar.

NOT: Rusya’da iktidarı ele geçiren Bolşevikler, tüm dünyaya gizli antlaşmaları açıkladılar.

 • Wilson ilkelerini bahane eden İngiltere, Batı Anadolu’nun (İzmir ve çevresi), İtalya yerine Yunanistan’a verilmesini sağladı.

DİKKAT: Bu değişikliklerle birlikte tasarının son hali SEVR barış antlaşmasında ortaya konulmuştur.