DİKKAT : Osmanlı Devleti ile Almanya’nın yakınlaşmasının her iki devlet açısından da sebepleri vardır. Şimdi bu sebepleri ayrı ayrı görelim:

Almanya’nın Osmanlı’ya Yakınlaşmasının Sebepleri

  • Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumu: Osmanlı Devleti, İngiltere’nin sömürgelerine giden yol üzerindeydi. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi, İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını zora sokacaktı. Sömürgelerinden yardım alamayan İngiltere savaşı kaybetmiş demekti. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi İngiltere ve Fransa’nın Rusya ile bağlantısını koparacaktı.

DİKKAT: Tüm bu sebeplerden ötürü, Almanya’nın Osmanlı Devleti ile yakınlaşmasının en önemli sebebi Jeopolitik konumudur. Bu konu yoruma açık değildir. Böyle bir soru ile karşılaşırsak bu seçeneği işaretlemeliyiz.

  • Osmanlı Padişahı aynı zamanda tüm Müslümanların Halifesidir. Almanya halifeliğin gücünden yararlanmak istemektedir. Çünkü İngiltere’nin sömürgelerinde önemli miktarda Müslüman yaşamaktadır.

NOT: Osmanlı Padişahı V. Mehmet (Reşat) I. Dünya savaşına girerken “Kutsal Cihat” ilan ederek tüm Müslümanları halifenin yanında savaşmaya çağırmıştır. Ancak bu çağrı umulan etkiyi yaratmamıştır. Hatta Araplar halifelerinin yanında değil, İngiltere’nin yanında yer alarak Osmanlı Devletine ihanet etmiştir. Bu ihanet bize İslamcılık fikrinin geçerliliği olmadığını gösterir.

  • Yeni cepheler açarak savaşı daha geniş alana yayarak kendi yükünü hafifletmek isteği
  • Osmanlı’nın insan gücünden faydalanma isteği

DİKKAT: “Osmanlı Devletinin Savaş gücünden yararlanmak” ifadesi ile karıştırmayalım. Bu devletlerin ciddiye aldığı bir savaş gücümüz ya da teknolojik gücümüz yoktur. Ama onların çıkarları uğruna cephelere gönderilecek insan gücümüz vardır.

 

Osmanlı’nın Almanya’ya Yakınlaşma Sebepleri,

  • Siyasi yalnızlıktan kurtulma isteği: 

Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başından itibaren denge politikası ile ayakta kalmaya çalışmıştır. 19. yüzyılda oluşan denge ise Rusya’ya karşı İngiltere’nin desteğini almak olmuştur. 20. yüzyıl başlarında bu durumun değişmesine neden olan iki devlet, Almanya ve İtalya ortaya çıkınca İngiltere, Rusya ile yakınlaşma sürecine girmiştir. Sonuç olarak İngiltere ve Rusya birlikte hareket ediyorsa biz mecburen karşı taraf ile yakınlaşmak zorunda idik.

  • Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması.
  • İttihat ve Terakki yöneticilerinin Almanya hayranlığı, Bu yöneticilerin çoğu askerdir. Bu askerler subaylık eğitimi sırasında Alman askeri misyonlarından ders almış, Alman talim kitaplarıyla yetişmişlerdir.
  • Önceden kaybedilen toprakları geri alma isteği