Kronolojik Sıraya Göre Kurtuluş Savaşı Dönemi

 • 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
 • 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesini yayınladı.
 • 7 Temmuz 1919’da askerlik görevinden istifa etti.
 • 7 Ağustos 1919’da Erzurum Kongresi sonunda Heyet-i Temsiliye Başkanı seçildi.
 • Sivas Kongresini 4 Eylül 1919’da düzenledi ve başkan seçildi.
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni Sivas Kongresi’nde kurdu.
 • Sivas Kongresi’nin seçtiği Heyet-i Temsiliye’nin başkanı oldu.
 • İstanbul Hükümeti’nin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile 20-22 Ekim 1919’da Amasya Görüşmesini yaptı.
 • 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelerek burasını milli mücadelenin merkezi yaptı.
 • Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılmasını 12 Ocak 1920’de sağladı.
 • Osmanlı Mebusan Meclisi’nde 28 Ocak 1920’de Misakı Milli’nin kabulünü sağladı.
 • TBMM’ni 23 Nisan 1920’de açtı ve TBMM’nin ilk başkanı seçildi.
 • 5 Ağustos 1921’de TBMM tarafından Başkomutanlığa getirildi.
 • 13 Eylül 1921’de Yunanlılara karşı Sakarya Zaferi’ni kazandı.
 • Sakarya Zaferi’nden sonra TBMM tarafından kendisine Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verildi.
 • 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruzu başlattı.
 • 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.
 • 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etti.