SAVAŞIN NEDENLERİ

 • Birliğini yeni tamamlayan İtalya’nın sömürge arayışı.
 • Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması.
 • Trablusgarp’ın savunmasız durumda olması. (Osmanlı Devleti’nin karadan da, denizden de buraya koruma şansı yok.)
 • İngiltere’nin, İtalya’yı yanına çekmek için işgale teşvik etmesi

SAVAŞ

 • Mısır, İngiltere’nin işgali altında olduğundan karadan asker gönderemiyoruz.
 • Donanmamız olmadığı için denizden asker çıkaracak durumda değiliz.

NOT: Sultan Abdülaziz döneminde büyük masraflarla modern bir donanma oluşturulmuştu. Ancak donanma Sultan II. Abdülhamit döneminde, Haliç’te kızağa çekilerek çürümeye terk edilmişti. (Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde donanmanın payı büyüktü. Bekli de Sultan II. Abdülhamit aynı şeyin başına gelmesinden çekinmiştir.)

 • Osmanlı Devleti’nin işgal karşısında tek yapabildiği, bazı gönüllü askerleri kaçak yollarla Trablusgarp’a yollamak olmuştur.
 • Gidenlerin çoğu İttihatçı subaylar olmuştur.
 • Bu subaylar, Trablusgarp halkını, İtalyan işgaline karşı örgütleyerek mücadele etmişlerdir.
 • Gidenlerden biri olan, Mustafa Kemal Tobruk ve Derne’de; Enver ise Bingazi’de İtalyanlara karşı önemli başarılar kazanmışlardır.

NOT: Mustafa Kemal bu savaşta Kurtuluş Savaşı’nın provasını yapmıştır.

 • Savaş sırasında İtalya, Osmanlı Devletini barışa zorlamak için 12 adayı işgal etti.
 • Bu sırada Balkan Savaşları’nın başlaması üzerine Osmanlı Devleti, yenilgiyi kabul etti.

DİKKAT: Osmanlı Devleti’nin yenilgiyi kabul etme nedeni 12 Ada’nın işgali değil, Balkan Savaşlarının başlamasıdır. Çünkü hem iki cephede birden savaşmak istememiştir. Hem de buradaki subaylarına ihtiyacı vardır.

 • Sonuçta Osmanlı Devleti ile İtalya arasında Uşi Antlaşması imzalandı.

 

Uşi Antlaşması (1912)

 • Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı.
 • 12 Ada, Balkan Savaşları bitene kadar İtalya’ya verildi.
 • Trablusgarp’taki halk dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacaktı.

DİKKAT: Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan sonra ikinci kez halifeliğin gücünden yararlanılmaya çalışılmıştır.

 

SAVAŞIN ÖNEMİ:

 • Böylece Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’da kalan son toprağını da kaybetmiştir.