Ana Sayfa
Yazılar
Giriş
Üye Ol
Konu 6: I. Dünya Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar ve I. Dünya Savaşının Sonuçları
I. Dünya Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar ve I. Dünya Savaşının Sonuçları
I. Dünya Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar ve I. Dünya Savaşının Sonuçları

Ülke

Ateşkes Antlaşması

Ülke

Barış Antlaşması

Almanya

Rethandes Ateşkes Antlaşması

 

VersayAntlşaması

Bulgaristan

Selanik Ateşkes Antlaşması

 

Nöyyi Antlaşması

Avusturya-Macaristan

Villa Guisti Ateşkes Antlaşması

Avusturya

St. Jermen

 

 

Macaristan

Triyanon Antlaşması

Osmanlı Devleti

Mondros Ateşkes Antlaşması

 

Sevr Antlaşması

(LOZAN)

 

PRATİK YÖNTEM:  Savaş sonunda imzalanan antlaşmaları ve imzalayan devletleri akılda tutabilmek için;

S

O

N

V

İ

T

E

S

E

 

Ö

E

 

R

 

E

V

 

Y

R

 

İ

 

N

R

 

Y

S

 

A

 

J

 

 

İ

A

 

N

 

E

 

 

 

Y

 

O

 

R

 

 

 

 

 

N

 

M

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

B

A

 

M

 

A

S

 

U

L

 

A

 

V

M

 

L

M

 

C

 

U

A

 

G

A

 

A

 

S

N

 

A

N

 

R

 

T

L

 

R

Y

 

İ

 

U

I

 

İ

A

 

S

 

R

 

 

S

 

 

T

 

Y

 

 

T

 

 

A

 

A

 

 

A

 

 

N

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

I. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI

  • Bazı imparatorluklar parçalandı.(Osmanlı, Avusturya-Macaristan, Rusya vb.)
  • Bazı hanedanlar tarihe karıştı. (Osmanlı, Rusya, Almanya, Avusturya’daki hanedanlıklar)
  • Yeni devletler kuruldu. (Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya)
  • Bazı ülkelerde rejim değişti. (Rusya-Komünizm, Almanya-Nazizm, İtalya-Faşizm Türkiye-Cumhuriyet)
  • Sağlanan barış ve yapılan antlaşmalar kalıcı ve gerçekçi olmadı. Bu yönüyle II. Dünya Savaşına neden oldu.
  • Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere oldu
  • Denizaltı, tank, kimyasal silahlar ilk kez kullanıldı.
  • Cephe kavramı değiştiği için Sivil Savunma Teşkilatı kuruldu
  • Sömürgecilik yerine mandacılık doğdu.
  • Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kuruldu.