• Ferman, Gülhane parkında halka duyurulmuştur. Bu yüzden ismi Gülhane Hatt-ı Hümayunu’dur.
 • Ayrıca bu ferman bir “Hatt-ı Hümayun” yani saray yazısıdır. Yani bizzat padişahın iradesi ile ortaya çıkmıştır.
 • “Tanzim” düzene sokma, düzeltme, düzenleme demektir. Bir zarar karşılığı ödenen para anlamına gelen “tazminat” kelimesi ile karıştırmamak gerekir.
 • Ferman, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır.
 • Padişah Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir.

Fermanın ortaya çıkmasını sağlayan temel fikir:

Osmanlıcılık fikridir.

AMAÇ:

 • Osmanlı’da yaşayan herkesi eşitleştirmek.
 • Böylece gayrimüslimlerin devlete karşı isyan etmesini engellemek.

Maddeleri:

 • Osmanlı’da yaşan herkesin can, mal, ırz ve namus güvencesi devlet garantisinde olacak.
 • Mahkemeler herkese açık olacak ve hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak.
 • Herkesten gelirine göre ve düzenli vergi alınacak
 • Askerlik vatan görevi haline gelecek ve
 • Osmanlı vatandaşı olan gayrimüslimler askere gidecek.
 • Herkes mal, mülk sahibi olacak bu malları istediği gibi satıp miras bırakabilecek.

Not: Kişilerin özel mülkiyet hakkı devlet güvencesi altına alınmıştır.

 • Müsadere usulü kalkacak.
 • Padişah ve devlet adamları bu fermana uyacak.

 

TANZİMAT FERMANI’NIN ÖNEMİ

 • Tarihimizde Anayasacılığın başlangıcıdır. (kişi temel hak ve hürriyetleri ilk kez kanun garantisine alındığı için)
 • Padişah ilk kez hukuk üstünlüğü kabul eder.
 • Askerlik vatan görevi haline geldi.
 • Gayrimüslimlerin askere gitmesi kararlaştırıldı.
 • Devlet, tebaa anlayışından vatandaş anlayışına geçmeye çalışmaktadır.

 

Önemli: Tanzimat Fermanı, 1840 Londra konferansından önce ilan edilmiştir.

Bunun sebebi:

 • Mısır meselesinde Avrupalıların desteğini almak.
 • Avrupa devletlerinin azınlık haklarını bahane ederek iç işlerimize karışmalarını engellemek.
 • Ancak böyle olmadığı gibi daha fazla karışmalarına neden olmuştur.