DEĞİŞEN ŞARTLARA GÖRE AVRUPA DEVLETLERİNİN OSMANLI POLİTİKALARI

 

ŞARK MESELESİ

Bu bağlamda

  • 19.yy başlarında Osmanlı Devletinin güçsüzlüğünden yararlanmak isteyen Avrupa devletleri Osmanlı egemenliğinde yaşayan Hıristiyanların durumlarını iyileştirmesini bahane ederek Osmanlı’nın iç işlerine karıştılar.
  • 19.yy ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devletinin Avrupa topraklarından çıkarılması ve buraların paylaşımı ile İstanbul’u alarak yeniden Bizans İmparatorluğunun canlandırılması şekline dönüştü. Bu süreçte Rusya’nın kışkırtması ile Balkanlardaki Hristiyan azınlıkların isyanlarının başlamasına neden olmuştur.
  • 20.yy da ise Avrupa devletleri artık Osmanlı topraklarından pay alma yarışına girdiler.

 

HASTA ADAM İFADESİ NEREDEN GELİYOR? 

  • Hasta Adam tabiri, Rus Çarı 1. Nikola’nın İngiliz elçisi Sir Hamilton Seymour’a söylemesiyle ortaya çıkmıştır.
  • Rus Çarı İngiliz Büyükelçisine hitaben: ” Bakınız sayın büyükelçi ortada hasta bir adam var. Her an öldü ölecek. O ölmeden önce biz topraklarını paylaşmalıyız. Biz aramızda anlaşamadan ölürse korkarım büyük bir savaş çıkar.” der. 
  • İngiliz büyükelçi ise, o dönemde İngiltere, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını ve Rusya’nın daha fazla güçlenmesini istemediği için “Sayın Çar. Neden biz Bu hastamı öldürmek yerine iyileştirmeyelim ?” diye sorar.