• 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa siyasi tarihi dönüm noktalarını yaşadı.
 • 1789’da gerçekleşen Fransız İhtilali ve 1815 Viyana Kongresi.
 • Ortaya çıkan milliyetçilik fikri ve bağımsızlık düşüncesi sonucu; Sırbistan, Macaristan, Yunanistan, Belçika, Karadağ, Bulgaristan, Almanya ve İtalya gibi yeni devletler ortaya çıktı.

DİKKAT: Almanya ve İtalya 19. yüzyıl sonlarına doğru siyasi birliklerini tamamlamışlardır. Avrupa siyasetinde etkili olmaları ve o zamana kadar kurulmuş dengeleri değiştirmeleri ise 20. Yüzyıl başlarında olmuştur. Yani bu devletler 19. Yüzyılın belirleyicileri arasında yoktur.

 

İtalyan Birliğinin Kurulması

 • Viyana Kongresi İtalya’yı yedi hükümete ayırmıştı.
 • Piyemonte bunlar içerisinde en kuvvetlisi idi.
 • Hepsi de mutlakıyetle yönetilmekteydi.
 • Ülkenin bir kısmı Avusturya’nın işgali altındaydı.
 • Hâlbuki Fransız İhtilaliyle birlikte İtalya’da milliyet ve hürriyet fikirleri yayılmağa başlamıştı.
 • İtalyan aydınları ülkede birliği kurmak ve yabancı işgalinden kurtulmak istiyorlardı. Bu amaçla Karbonari adlı gizli cemiyetin etrafında birleşerek çalışmalara başladılar.  Fakat başarılı olamadılar.
 • İtalya birliğinin kurulması her şeyden evvel Avusturya’nın ülkeden çıkarılmasına bağlıydı.
 • Ancak, İtalyan şehir devletleri bunu yalnız başına gerçekleştirecek güçte değildiler. Bunun için bir dış devletin yardımına ihtiyaç vardı.
 • Piyemonte, Kırım Savaşı’na iştirak ederek Fransa’nın desteğini sağlamayı başardı.
 • 1859 yılında yapılan savaşta Avusturyalılar mağlûp edildi. Bu zafer İtalya siyasi birliğine giden yolu açtı. 
 • İtalyan birliği 1870’de gerçekleşti. Roma yeni kurulan İtalya’nın başkenti ilan edildi.

DİKKAT: İtalya, siyasi birliğini kurduktan sonra sömürgecilik hareketlerine başladı. Kısa zamanda Avrupa politikasında söz sahibi devletlerden birisi oldu.

 

Alman Birliğinin Kurulması

 • Alman Birliği’nin kurulması Danimarka, Avusturya ve Fransa ile yapılan savaşlar sonunda gerçekleşmiştir.
 • Fransa’nın Sedan muharebesinde kesin bir mağlubiyete uğratılması sonucunda Alman Birliği, Prusya önderliğinde kuruldu (1871).

NOT: Bu savaş sonunda Fransa, zengin kömür yataklarına sahip Alsas-Loren bölgesini Almanya’ya kaptırdı. Bu, Fransa’nın I. Dünya Savaşında Almanya’nın karşısında yer almasının sebeplerinden biridir.

 • Prusya Kralı l. Vilhelm, Alman imparatoru oldu.
 • Ancak Almanya’yı güçlü bir İmparatorluk haline getiren kişi BİSMARK‘tır. Almanya’nın ilk başbakanı (Demir Şansölye)

DİKKAT: Alman Birliği’nin kurulması uluslararası politika açısından önemli sonuçlar doğurdu. Şöyle ki;

 • Viyana Kongresi’nden sonra kurulmuş olan Avrupa güç dengesi değişti.
 • Fransa ve Avusturya etkinliklerini büyük ölçüde kaybettiler.
 • Almanya Avrupa’nın kuvvetli devletlerinden biri oldu.
 • Sömürgecilik hareketlerine başladı.
 • Avrupa’da Bloklaşma başladı. 
 • Bu bloklaşma, Avrupa Devletlerini I.Dünya savaşına sürükledi.