1830 İhtilalları 

DİKKAT: 1830 ihtilalları, MİLLİYETÇİ nitelikli ihtilallardır.

Sebepleri:        

 • Napolyon’dan sonra Fransa’da yine monarşik bir yönetim kuruldu.
 • Kral olan X. Şarl’ın özgürlükleri kısıtlayacak bazı önlemler aldı.
 • Özellikle de basın özgürlüğünü kısıtlaması
 • Viyana Kongresi kararlarını uygulamaları çalışması

Fransa’da başlayan 1830 İhtilalları daha sonra İngiltere, Hollanda, Belçika ve Norveç’e yansıdı. 

Sonuçları:

 • Fransa’da kısıtlanan haklar geri verildi.
 • İngiltere’de yapılan seçimleri liberaller kazandı.
 • Belçika, Hollanda’dan ayrılarak bağımsız oldu.
 • İsveç ve Norveç ayrılarak bağımsız devletler haline geldiler.
 • Avrupa’da orta sınıf bazı haklar elde etmeye başladı.
 • 1830 ihtilalleri Avrupa’da milliyetçi ve liberal akımların güçlenmesini sağlamıştır.

NOT: Liberal, özgürlükçü, serbestlikten yana diyebiliriz.

 

1848 İhtilalları

DİKKAT: 1848 İhtilalları, İşçi sınıfı kaynaklı SOSYALİST nitelikli ihtilallardır.

Sebepleri

 • Sanayi İnkılâbı’ndan sonra ortaya çıkan işçi sınıfının haklarını savunmak üzere kurulan sendika ve sosyalist partilerin güçlenmesi
 • Bazı Avrupa ülkelerinde milliyetçi hareketlerin güç kazanması.
 • Siyasi haklara sahip olamayan burjuva sınıfının, eşitlik ve özgürlük isteyen işçi sınıfına destek vermesi.

Sonuçları

 • Fransa’da ölüm cezası kaldırıldı ve esir ticareti yasaklandı.
 • Avusturya’da toprak köleliği yasaklandı.
 • Avrupa’da sosyalist akımlar ön plana çıkarken, işçi hakları iyileşmeye başladı.
 • Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini sağlamalarına zemin hazırladı.
 • Avrupa ülkelerinde sosyal hukuk devleti anlayışı güçlenmeye başladı. 
 • Fransa’da cumhuriyet ilan edildi ve sosyal demokrasi anlayışı benimsenmeye başlanırken, siyasi haklar konusunda eşitlik kabullenildi.