• Coğrafi Keşifleri gerçekleştiren devletler, yeni kıtanın nimetlerinden de ilk yararlananlar olmuştur. İspanya ve Portekiz, Güney Amerika‘yı sömürgeleri haline getirirken; İngiltere ve Fransa, Kuzey Amerika‘yı sömürgeleştirmiştir.
 • Coğrafi keşifler sonucunda Avrupa kıtasından pek çok insan yeni umutlarla Amerika kıtasına göç ederek yerleşmiştir.
 • Bunlardan İngiltere’ye bağlı olan on üç İngiliz kolonisi de Kuzey Amerika’da bulunmaktaydı.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı

 • 1756-1763 yılları arsında Yedi Yıl savaşları İngiltere maliyesinin bozulmasına neden olmuştur.
 • İngiltere mali durumunu iyileştirmek için Amerika’daki kolonilere yeni vergiler koymuştur.
 • Koloniler, bu vergileri kabul etmediği gibi İngiliz mallarını da boykot etmişlerdir. (Boston Çay Partisi)

 • İngiltere’nin sert tepkisi ile karşılaşan koloniler 1774’te Filedefilya’da (I. Filedelfiya Kongresi) toplanarak savaşa karar vermişler.
 • Fransa, İspanya ve Hollanda’dan yardım alan koloniler İngilizleri yenmişlerdir.

DİKKAT : Ünlü “Özgürlük Anıtı” Fransa tarafından ABD’ye hediye edilmiştir. Hatta daha da ilginç olanı bu heykelin Osmanlı Devleti tarafından MISIR’A dikilmek için yaptırılmış olmasıdır. Heykel, Mısır’a dikilmeyince Fransa’nın eline geçer.

 • Amerika’daki İngiliz kolonileri 4 Temmuz 1776 daki 2. Filedefiya kongresinde bağımsızlıklarını açıklamışlardır. (George Washington önderliğinde)
 • Ayrıca, İnsan Hakları Bildirisi’ni ilan ettiler.
 • İngilizler sonunda barış istemek zorunda kalmışlardır. 1783 yılında yapılan Versay antlaşması ile savaşa son verilmiş ve koloniler bağımsız olmuştur.

Amerika’nın Kuruluşunun sonuçları

 • Amerikan kolonileri 1787 yılında bir anayasa hazırladılar. Kolonilerin her biri iç işlerinde bağımsız eyaletleri oluşturdu. (Federatif Sistem)Böylece Amerika Birleşik Devletleri adında cumhuriyet rejimi kurulmuş oldu.
 • Amerikan bağımsızlık mücadelesi, Dünyadaki diğer sömürgelere örnek olmuştur.
 • Fransız ihtilaline esin kaynağı olmuşlardır.
 • ABD, ilerleyen süreçte Avrupa devletlerine karşı bir denge unsuru oluşturmuştur.