I. MAHMUT ISLAHATLARI

 • I. Mahmut dönemi ıslahatlarına yön veren kişi Humbaracı Ahmet Paşa’dır.
 • Humbaracı Ahmet Paşa aslen Fransız asıllıdır. (Kont Dö Bonneval) İslamiyet’i kabul ederek Osmanlı hizmetine girmiştir.

DİKKAT:

 • Böylece ilk kez Avrupa’dan bir uzman getirilerek ıslahat yapılmıştır.
 • Ayrıca ilk kez Avrupa’yı örnek alan askeri ıslahatlar yapılmaya başlamıştır.

 

Humbaracı Ahmet Paşa’nın gerçekleştirdiği başlıca ıslahatlar

 • Orduyu onluk sisteme göre düzenledi. (Alay, Bölük, Tabur, Takım)
 • Topçu ve humbaracı ocaklarını ıslah etti.
 • Kara mühendishanesi adıyla subay yerleştirmek için bir askeri okul açtı.

NOT: Batı tarzında eğitim veren ilk askeri okul.

 • Avrupa’dan askeri uzmanlar getirdi.

DİKKAT: Humbaracı Ahmet Paşanın ıslahatları sayesinde 1736-1739 savaşlarında hem Rusya hem Avusturya’yı mağlup ederek Belgrat antlaşmasını imzaladı.

 

 

3. MUSTAFA ISLAHATLARI

 • Bu dönemdeki Islahatlar sadrazam Koca Ragıp Paşa ve Baron dö Tot tarafından yönetildi.

 

Yapılan Başlıca Islahatlar

 • Sürat topçuları ocağı kuruldu.
 • Saray masrafları kısıtlanarak, ekonomi düzeltilmeye çalışıldı.
 • Mühendishane-i Bahri Hümayun adıyla deniz subay okulu açıldı.
 • Osmanlı donanması yenilendi.
 • İç borçlanmaya (esham) giderilerek hazinenin açıkları giderilmeye çalışıldı.

DİKKAT:

 • ESHAM, pay ve gelir ortaklığı anlamına gelir.
 • Devlet, artan nakit para ihtiyacını karşılamak için bu yöneteme başvurmuştur.
 • Bir çeşit iç borçlanma yöntemidir.
 • Devlet, Esham denilen borç senetleri hazırlayarak iç piyasaya sürmüştür. (HAZİNE BONOLARI GİBİ)
 • Esham uygulaması, KAĞIT PARAYA geçişin ilk basamağı olarak kabul edilir.

NOT: Osmanlı-Rusya savaşı başlaması ile ıslahatlar yarım kaldı.

 

I. ABDÜLHAMİT ISLAHATLARI

 • Yeniçeri sayımı yapıldı.
 • Topçular ve lağımcılar ocağı ıslah edildi.
 • Cülus bahşişine son verildi.
 • Yeniçeriler ocağında disiplinsizlik giderilmeye çalışıldı.
 • Tımar sistemi üzerinde düzenlemeler yapıldı.