• Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda Avrupa’dan geri kaldığını kabul etmiştir. (Pasarofça Antlaşmasından itibaren) Artık yapılan Islahatlarda Avrupa’yı örnek almıştır.
  • 17. Yüzyılda değişmesi gerektiğini kabul etmeyen Osmanlı Devleti, geriye dönmeyi (Yükselme Devri) amaçlamıştır. 18. Yüzyılda değişmesi gerektiğini kabul etmiştir.
  • Bu yüzyıldaki ıslahatlar 17. Yüzyıl ıslahatlarına göre daha fazla sorunların kökenine iner. Ancak 19. Yüzyıl Islahatlarına göre yüzyseldir. (Yani 17. yüzyıldaki kadar yüzysel; 19. yüzyıldaki kadar köklü değildir. iki dönem arasında bir geçiş dönemidir.)
  • Osmanlı Devletinin yıkılmasını engelleyememiş, Ancak geciktirmiştir.
  • Islahatların karşısındaki en büyük engel yeniçeriler olmuştur.

DİKKAT: Yeniçeriler 19. Yüzyılda engel olamazlar. Çünkü Yeniçeri Ocağı yüzyılın başında kaldırılmıştır.

  • Islahatlar genellikle askeri alandadır.

DİKKAT: Bu da bize hala sorunların temelinde yatan gerçek sebepleri tam olarak anlayamadıklarını gösterir. Savaşlardaki başarısızlıklar sorunların temel sebebi olarak görülmüştür.

  • Islahatlar, Padişahlar ve devlet adamları tarafından yapılmıştır. Devlet politikası haline getirilememiştir.
  • Islahatlar Halka indirilememiştir. Yani, Islahatın gerekli olduğunu düşünen ve isteyen bir halk yoktur. Dolayısıyla yapılan ıslahatları desteklememişlerdir.