Savaşın Sebepleri

 • Osmanlı Devleti. Karlofçada kaybettiği yerleri geri almak istiyordu.
 • Prut Savaşı ile Rusya’ya karşı elde edilen başarı Osmanlı Devletini bu konuda cesaretlendirmişti.
 • Venediklilerin elindeki Mora halkının yardım istemesi üzerine Venedik’e savaş açılmış ve Mora geri alınmıştır.

Avusturya Savaşa Giriyor

 • Osmanlı Devleti Venedik’e karşı üstünlük kazandı.
 • Bunun üzerine Karlofçadaki garantörlük hakkını kullanan Avusturya Venedik’in yanında savaşa girdi.
 • Petervaradin savaşında Avusturya’ya yenilen Osmanlı Devleti barış istedi ve Pasarofça imzalandı.

Pasarofça Antlaşmasına göre:

 • Banat yaylası, Temeşvar ve Belgrad Avusturya’ya verildi.

BÖYLECE : Osmanlı devletinin Orta Avrupa’daki varlığına son verildi.

 • Mora Osmanlı da kaldı.

 

ANTLAŞMANIN ÖNEMİ:

 • Pasarofça antlaşması ile Osmanlı Devleti, kaybettiği toprakları geri alamayacağını anlamıştır.
 • Kurulduğundan beri izlediği toprak kazanma siyasetini bırakmış, elindeki toprakları koruma siyaseti izlemeye başlamıştır. (BARIŞ SİYASETİ)
 • Bu olaylardan sonra Avrupa’dan geri kaldığını anlayan Osmanlı Devleti yaptığı ıslahatlarda Avrupa’yı örnek almaya başlamıştır. (Lale Devri başlar.)