Savaşın Sebepleri:

  • Osmanlı Devleti, 18. Yüzyıla tarihinde ilk kez toprak kaybederek girmişti. Bu durumu hemen kabullenmedi. Dolayısıyla Karlofça Antlaşmasında kaybettiği yerleri geri almak istiyordu.
  • Osmanlı’ya sığınan İsveç kralını takip eden Rusların Osmanlı topraklarına girmesi Karlofça’da kaybettiği yerleri geri almak için bir bahane oluşmuştur. 

NOT: İsveç Kralı DEMİRBAŞ ŞARL, Rus Çarı I. Petro ile yaptığı POLTOVA savaşında büyük bir yenilgi almıştır. Denilir ki I. Petro’ya DELİ PETRO denilmesinin sebebi Demirbaş Şarl ile yaptığı mücadeledir. İsveç Kralına 16 kez yenilmiş, ama pes etmemiştir. 17. Savaş Poltova savaşıdır. Bu yenilgiden sonra İsveç Krallığı bir daha hiç toparlanamayacaktır. Rusya ise çok büyük bir güç olarak yükselecektir.

Savaş:

  • Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, sefere çıkmıştır.
  • Rus ordusunu, Prut ırmağı kıyılarında sıkıştırmıştır. Tüm ordusunu kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Rus Çarı I. Petro (Deli Petro) Barış istemek zorunda kaldı.
  • Baltacı Mehmet Paşa, yeniçerilere güvenmediği için yakaladığı duruma göre pek de kârlı sayılmayacak Prut antlaşmasını imzaladı.

NOT: II. Viyana kuşatmasında yaşananlar hala hafızalardadır.

DİKKAT: “Baltacı Mehmet Paşa Rus Çariçesi Katarina’ya aşık olduğu için böyle bir antlaşmaya razı oldu.” şeklindeki iddialar ise tamamen asılsızdır.

PRUT Antlaşmasına göre:

1700 İstanbul antlaşmasında Rusya’ya verilen 

  • Azak kalesi ve
  • İstanbul da elçi bulundurma hakkı

geri alınmıştır. 

Antlaşmanın Önemi: 

  • Karlofçada kaybettiği yerleri geri almak isteyen Osmanlı Devleti, bu amaçla yaptığı ilk hamlede başarılı oldu.
  • Bu, kaybedilen diğer yerlerin de geri alınabileceği umudunu artırdı.
  • Bu yüzden önce Venedik ile ardından Avusturya ile savaşa girildi.