Savaşın Sebebi

  • Avusturya ve Rusya Osmanlı Devletini Balkanlardan tamamen için aralarında anlaştılar.
  • Rusların Kırıma saldırması üzerine savaş başlamıştır.
  • Avusturya da Rusya’nın hemen ardından savaşa dahil oldu.

Savaş

  • Osmanlı Devleti gerileme döneminin ortasında, iki büyük düşmanını yenmeyi başarmıştır.
  • Fransa’nın arabuluculuğu ile Belgrat antlaşması imzalandı.

Antlaşmaya göre:

  • Avusturya, Temeşvar hariç Pasarofça’da aldığı Banat ve Belgrat’ı geri verdi.
  • Azak kalesi, yıkılarak Rusya’ya verilecek ancak Rusya Azak denizinde ve Karadeniz’de tersane ve gemi bulundurmayacak.

 Antlaşmanın Önemi:

  • Belgrat antlaşması, 18. Yüzyıldaki son kazançlı antlaşmadır.
  • Karadeniz’in bir Türk gölü olduğu son kez kabul edilmiştir.

NOT 1: Bu savaşın kazanılmasında Humbaracı Ahmet Paşanın ıslahatlarının payı büyüktür.

NOT 2: Bu antlaşmanın imzalanmasında arabuluculuk yapan Fransa’ya 1740 da 1. Mahmut  tarafından sürekli kapitülasyonlar verildi. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi demek; artık kişileri değil, devleti bağlar duruma gelmesi demektir.