Savaşın sebebi

  • Dakya Projesi doğrultusunda Osmanlı Devletini yıkmak isteyen Rusya ve Avusturya’nın Osmanlı Devleti’ne saldırması sonucu savaş başlamıştır.

DAKYA PROJESİ:

  • Rusya ve Avusturya’nın arasında kalan Osmanlı devleti’nin balkan topraklarını alarak burada, yani Tuna ve Dinyester nehirleri arasında, her iki devletinde yönetiminde söz sahibi olacağı bir DAKYA DEVLETİ kurma fikridir.

SAVAŞ

  • Savaş Osmanlı devletinin toprak kayıpları ile devam ederken 1789 Fransız İhtilalı patlak vermiştir.
  • Bu ihtilalın kendisini etkilemesinden çekinen Avusturya, savaşta aldığı yerleri geri vererek Ziştovi antlaşmasını (1791) imzaladı.
  • Rusya ile savaş bir yıl daha devam etmiş, Osmanlı Devleti’nin isteği üzerine Yaş antlaşması (1792) imzalanmıştır.

 Antlaşmaya göre:

  • Kırım Rusya’ya ait olacak,
  • Dinyester nehri iki devlet arasında sınır olacak.

NOT: Yaş antlaşması ile gerileme dönemi bitti dağılma dönemi başladı.