Fransa’nın Mısırı İşgali

 • Fransa’nın ihtilalından sonra yönetimi ele geçiren Napolyon, İngiltere’nin sömürge yollarını kontrol etmek amacıyla Mısır’a saldırdı.
 • Rus ve İngiliz donanmaları Osmanlıya yardım ederek Fransız donanmasını yaktı.

 • Ayrıca Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Nızam-ı Cedit ordusu, Akka kalesi önlerinde Napolyon’u bozguna uğrattı.
 • Yenilgiyi kabul eden Fransa ile 1801 El Ariş Antlaşması imzalandı.

Bu antlaşmayla

 • Fransa Mısır’ın Osmanlı’ya ait olduğunu kabul etti.

NOT: Osmanlı Devleti bu olayla ilk kez denge siyaseti izlemeye başlamıştır, yıkılana kadar bu siyaseti sürdürmüştür.

NOT: Osmanlı tarihinde ilk kez Fransa ile savaşmıştır.

 

Osmanlı Devletinin Dış Politikalarında Değişim

 • Fransa’nın Mısır’ı işgali ve devletin eski gücünü kaybettiğinin görülmesi Osmanlı Devletinin dış politikada yalnız başına hareket edemeyeceğini gösteriyordu.
 • Yalnızlık politikasını terk eden Osmanlı Devleti Avrupa devletleri arasında çıkar çatışmasından yararlanma yoluna gitmiştir. (DENGE POLİTİKASI)
 • Fransa’nın Mısır’ı işgali karşısında İngiltere ve Rusya ile ittifak olmuştur.
 • Osmanlı Devleti 3. Selim’den itibaren kendi varlığını sürdürebilmek için dış politikada denge politikası uygulama yoluna gitmiş.

 

Fransa’nın ikiyüzlü politikası

 • Osmanlı Devleti ile Fransa arasında Kanuni Sultan Süleyman devrinden beri süregelen bir dostluk vardı.
 • Osmanlı Devleti Fransa’yı Habsburg hanedanına karşı korumuştu.
 • Osmanlı Devleti çok eski devirlerden beri süregelen bu dostluğun sürdüğünü düşünmekteydi.
 • Diğer yandan Fransa hem Osmanlı Devleti ile dostmuş gibi davranmış, hem de Rusya ile Osmanlı Devletine karşı TİLSİT Antlaşmasını (1807) imzalamıştı. 

Bu Antlaşmaya göre:

 • Rusya, İngiltere karşısında Fransa’nın yanında olacak
 • Buna karşılık Fransa da Osmanlı Devleti’ne karşı Rusya ile işbirliği yapacaktı.