• 18. Yüzyılda İran’daki Safevi Devleti artık eski gücünün çok uzağındadır.
  • Bu yüzyılda, Osmanlı Devletine karşı düşmanlık yapmaktan geri durmasa da daha önceki dönemlerdeki kadar büyük bir sorun oluşturmaz.

DİKAAT:

  • Zaten bazı savaşlar ve antlaşmaların sonunda 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması ile belirlenen sınırlara geri dönülmüştür.

18. Yüzyılda ki belli başlı gelişmeler

  • İran’daki taht kavgalarından yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti ve Rusya Kafkasya’da karşı karşıya gelince İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğu ile 1724 İstanbul antlaşmasını imzalandılar.
  • Osmanlı Devleti ve Rusya aralarında İran topraklarını paylaştılar.

NOT: 1724 İstanbul Antlaşması, Rusya ile imzalanan ilk dostluk antlaşmasıdır.

Bu paylaşımı kabul etmeyen İranlılarla yapılan savaşlardan sonra:

  • 1731 Ahmet Paşa
  • 1732 İstanbul
  • 1743 Kerden (2. Kasr-ı Şirin) antlaşması imzalanarak en son Kasr-ı Şirin Antlaşması ile belirlenen sınırlara geri dönüldü.