• 1699 Karlofça antlaşması ile başlayıp 1792 Yaş antlaşmasına kadar süren dönemdir.
  • Osmanlı Devleti bu yüzyılda ilk kez büyük çapta toprak kaybederek girmiştir ve bu yüzyılda önce kaybettiği toprakları geri almaya çalışmış, toprakları geri alamadığı gibi kayıplar vermesi üzerine 1718 Pasarofça antlaşmasından itibaren elindeki toprakları koruma politikası izlemiştir. Ancak toprak kaybı sürekli devam etmiştir.

DİKKAT: Yüzyılın geneline uygulanan temel politika TOPRAKLARINI KORUMA / BARIŞ SİYASETİ’dir. Bunu DENGE POLİTİKASI ile karıştırmamak gerekir.

  • Bu yüzyılın bir diğer özelliği Osmanlı Devleti, Avrupa’dan geri kaldığını kabul etmiş yapılan ıslahatlarda Avrupa’yı örnek almaya başlamıştır. (Devlet değişen dünyaya uyum sağlaması gerektiğini fark etmeye başlar.)
  • Yukarıda yazılı sebeplerin etkisi ile Osmanlı devleti Avrupalı devletlerle diplomatik ilişki kurması gerektiğini kabullenmiştir. Yüzyılın başında geçici elçiler göndermiş (Lale Devri), sonunda ise sürekli elçilikler kurulmuştur. (III. Selim Devri)
  • Bu yüzyılda Osmanlı Devletinin en büyük düşmanı Rusya ve Avusturya’dır. Bu iki devlet, bu yüzyılda Osmanlı Devleti’ne karşı ortak hareket etmektedir.

NOT: Bu devletlerin birbirlerine düşman olması 19. Yüzyılda Fransız ihtilalı ve Milliyetçilik etkisi ile olacaktır. 18. yüzyılda değil.

  • 17. Yüzyılda Osmanlı devletine sürekli sorun çıkaran İran ve Lehistan bu yüzyılda güçten düşmüştür. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’ne sıkıntı yaratacak durumda değillerdir.

 

RUSYA’NIN TARİHİ POLİTİKASI

  • Rusya kurulduğu andan Bolşevik İhtilalına kadar hep sıcak denizlere inme politikası izlemiştir.
  • Bunun içinde önce Kırımı ele geçirerek, Karadeniz’e inmeyi; oranda boğazlar üzerinden Akdeniz‘e inmeyi hedeflemiştir.
  • Bunu yapabilmek için de Osmanlı Devletini yıkmaya çalışmıştır.

Bu amaçla;

  • 18. Yüzyılda Ortodoks haklarını himaye etme politikasını uygulamıştır.
  • Avusturya ile Projeler üretmiş (DAKYA PROJESİ), İttifaklar kurmuştur.

DİKKAT: 19. Yüzyılda ise Fransız ihtilalından itibaren ise Panslavizm (bütün Slavların katıldığı Slavları tek bir bayrak altında toplamak) politikasını benimsemiştir.