• Bildiğimiz gibi Avrupalılar 15. yüzyılda Rönesans’ı, 16. yüzyılda Reform’u gerçekleştirdiler. Böylece Skolastik düşüncenin etkisinden kurtuldular.
 • Onun yerini Hümanizm ve Pozitif düşünce aldı.

NOT: Rönesans için bakınız: RÖNESANS

NOT: Reform için bakınız: REFORM

 • Rönesans ile Skolastik düşüncenin yerini alan bir diğer felsefe AKILCILIK yani RASYONALİZM‘dir.
 • Rasyonalizme göre, insana sadece aklının rehberliği yeterliğidir.
 • İnsan aklı her şeyi gerçekleştirebilecek güçtedir. Yeter ki onu engelleyecek ya da kısıtlayacak bir şeyle karşılaşmasın.
 • 17. yüzyıla kadar bazı güçler insan aklını ve onun doğru düşünmesini engellemiştir.

Bu güçler:

 • Kilise (Skolastik düşünce)
 • Hukukla yönetilmeyen devlet
 • Bilgisizlik
 • Cahillik
 • Yöntemsizlik

AKIL ÇAĞI

 • 17. Yüzyıl düşünürleri, dünyayı akıl yardımıyla yeniden anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmıştır.
 • Bilimin yardımıyla yaşamı anlamaya çalışmışlardır.
 • Böylece, bilimin kullanılması bu dönemin AKIL ÇAĞI olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

AKIL ÇAĞINDA

 • Galileo
 • Kepler
 • Kopernik
 • NEWTON

Gibi bilim adamları sayesinde Avrupa’da BİLİM DEVRİMİ gerçekleşmiştir.