OTUZ YIL SAVAŞLARI

 • 17. Yüzyılda Avrupa siyasi tarihini etkileyen en önemli olay Otuz Yıl Savaşlarıdır.
 • 1618-1648 yılları arasında Avrupa’da otuz yıl devam mezhep savaşları yapıldı.

Bu savaşlarda;

 • Bir tarafta  Katolikler Almanya (Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu ve İspanya Krallığı),
 • Diğer tarafta Protestan Alınan Prensleri, Fransa, Danimarka, Hollanda ve İsveç yer aldı.

NOT: Otuz Yıl Savaşlarında Fransa, Katolik olmasına rağmen Protestanların yanında yer aldı. Bu da bize, Otuz yıl Savaşlarının sadece DİN sebepli savaşlar olmadığını, bu savaşların altında yatan ekonomik ve siyasi sebeplerin de olduğunu gösterir.

 • Savaşlarda Katolikler, Protestanlar karşısında  yenilgiye uğradı. Sonucunda Westfalia Antlaşması imzalandı imzalandı. (1648)

 

WESTFALİA ANTLAŞMASI 

Bu antlaşma ile:

 • Avrupalılar mezhep seçme özgürlüğünü elde ettiler.
 • İsveç, Norveç ve Danimarka Protestanlığı, İskoçlar Kalvenizm’i kabul etti. Almanlar Katolik kaldı.
 • Kutsal Roma imparatorluğu dağıldı.
 • İspanya güç kaybetti.
 • Fransa, Kutsal Roma -Germen imparatorluğundan toprak aldı. ve daha da güçlendi.

Diğer yandan:

 • Westfalia konferansı Avrupalıların düzeni yeniden sağlamak için toplandıkları ilk büyük konferans olarak kabul edilir.
 • Avrupa tarihinde ilk kez meseleler DİNİN etkisinde kalmadan tartışılmış, kilisenin temsilcilerine söz hakkı verilmemiş ve antlaşma Papa’ya imzalatılmamıştır.
 • Böylece Avrupa’da UHREVİ (DİNİ) devletlerin yerini, SEKÜLER (DÜNYEVİ) devletler almaya başlamıştır.
 • Modern Diplomasinin ve Modern devletler hukukunun da Westfalia ile doğduğu kabul edilir.
 • Ayrıca Evrensel İmparatorluklar yerini Ulusal Krallıklara ve Ulus devletlere bırakmıştır.