GÜÇLÜ MONARŞİLER ÇAĞI

  • 17. Yüzyılda Avrupa’da  monarşik yönetimler daha da güçlenmiştir.
  • Haçlı Seferleri’nden ardından devamlı güç kaybeden derebeylik, Almanya haricinde tesirini yitirmiştir.
  • Özellikle İngiltere ve Fransa’da krallar güçlerini daha da artırarak yönetimde tek hakim güç haline gelmişlerdir. 

  • Fransa Kralı XIV. Luis‘in ünlü sözü ” Devlet demek, Ben demek. “ Bu çağda Monarşilerin ulaştığı gücü gösterir.

 

AÇIK DENİZLERDE GÜÇ MÜCADELESİ (SÖMÜRGECİLİK)

  • Coğrafi Keşifler, Avrupalıların daha da zenginleşmesini sağlamıştır.
  • Avrupa devletleri dünyanın meçhul ve tanınmayan yerlerini keşfederek buraları bizzat menfaatleri doğrultusunda kullanmaya başlamışlardır .
  • Bu durum Avrupa devletleri aralarında sömürge rekabetine de sebep olmuştur.
  • İspanya ve Portekiz ile başlayan sömürge yarışına İngiltere ve Fransa, 2 güçlü rakip olarak katılmış, onların ardından Hollanda takip etmiştir.
  • Avrupalılar, Coğrafi Keşifleri gerçekleştirerek ticari alanda Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olmaktan kurtulmaya çalıştılar. Osmanlı Devleti’nin elindeki İpek ve Baharat yollarına alternatif yepyeni ticaret yöntemleri oluşturma ve uluslararası ticarette söz sahibi olma, Avrupa devletlerinin temel politikalarından biri haline geldi.
  • Uzak Doğu ve Hindistan ile Atlas Okyanusu limanlarına egemen olma mücadelesi, sık sık Avrupalı devletler arasında savaşlara ne sebeple olmuştur. (Otuz Yıl Savaşları)