Dış Nedenler 

·         Bilim teknikteki gelişmeleri izlenememesi ve bu alanlarda geri kalınması

Osmanlı Devleti bilim alanında 15. yüzyılda yaptığı atılımlarla Avrupa devletlerinin önünde iken zamanla müspet bilimleri geri plana atıp dogmatik bilimlere yönelmesiyle Avrupa’nın gerisinde kalmıştır.

·         Coğrafi keşifler ve yeni ticaret yollarının bulunması sonucunda önemli ticaret yolları üzerinde olan Osmanlı Devleti ekonomik olarak zayıflamaya uğramıştır.

·         Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik düşüncesi çok uluslu olan Osmanlı Devleti’nin derinden etkilemiştir. Bunun neticesinde milliyetçilik temelinde birçok ayaklanma olmuş ve birçok ülke bağımsızlığını ilan etmiştir.

·         Kapitülasyonların işlevini kaybedip faydadan çok zarara dönüşmesi

·         Borçlar ve Duyun-ı Umumiye

·         Sanayileşmiş devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri

·         Jeopolitik konumun getirdiği savunulması güç yapı

·         Uzun süren ve maddi ve manevi açıdan yıpratıcı olan savaşlar

 

İç Nedenler

Yönetimde bozulma

Sancak uygulamasından Kafes uygulamasına geçilmiştir. Bu sistemde Sancak’a gönderilen şehzadeler orada hem eğitim hem de devlet yönetimini öğrenirken Kafes sistemiyle sarayda hapsolmuşlardır.

 

Toprak düzeni/ ekonomide bozulma

Dirlik sisteminin bozulması, toprakların işlenmemesi , vergilerin düzenli toplanamaması ve dirlik sistemi sayesinde asker yetiştirme anlayışını ortadan kalkması ekonomide bozulmalara neden olmuştur.

 

Eğitimde bozulma:

Osmanlı’nın ilk dönemlerinde görülen müspet bilimlere ve bilim adamlarına önem verme kavramı son dönemlerde önemini kaybetmiş müspet bilimler yerine dogmatik (dini) bilgilere dayalı bir eğitim sistemine geçilmiştir.

 

Orduda bozulma:

Yeniçeriliğin ve tımar sisteminin dejenere olmasından kaynaklı olarak iyi asker yetiştirilememiştir. Ayrıca yeniçeriler giderek büyük bir sorun haline gelmiş ve padişah yeniçerilere söz geçiremeyecek duruma düşmüştür. Ayrıca tımar sistemiyle yetiştirilen asker sayısı da giderek düşmüştür.

 

Adalet sisteminde bozulma:

Hukuk sisteminde liyakatten uzaklaşma ve çok başlılık görülmeye başlanmıştır. Özellikle kadıların iyi eğitilmemesiyle birlikte bu meslek grubuna liyakatsiz insanların yerleştirilmesi hukuk sisteminin bozulmasına neden olmuştur.