• IV. Murat henüz çocukken ağabeyi Genç Osmanı’ın tahttan indirilişine sebep olan isyana şahit olmuştu. Onun tahta çıktığı ilk yıllar, Osmanlı başkentinde kargaşanın hakim olduğu yıllardır.
 • 4. Murat 11 yaşında padişah olmuştur. Padişahlığının ilk on yılında devleti, annesi Kösem Sultan ve vezirler yönetmiştir. Bu dönemde bir kaç yeniçeri isyanına daha şahit olmuştur.
 • İkinci on yılda Fiziki gücünün de yardımı ile yönetimi tek başına ele almaya başlamıştır.

Bu dönemde:

 • Baskı ve şiddet kullanarak otoriteyi yeniden sağlamıştır.
 • Yeniçeri zorbalarını, daha önceki isyanlarda parmağı olan devlet adamlarını tek tek ortadan kaldırmıştır.
 • Harem’in dolayısıyla Annesi KÖSEM SULTAN’ın devlet yönetimindeki gücünü kırmıştır.
 • Yeni bir isyanın önüne geçebilmek için, İstanbul’da  içki ve tütün içmeyi ve gece sokağa çıkmayı yasaklamıştır.

DİKKAT: İçki ve özellikle tütün içmenin yasaklanmasının bir diğer sebebi de yangınlara engel olma düşüncesidir. Çünkü IV. Murad’ın hükümdarlığı döneminde İstanbul’un neredeyse yarısını yakan büyük bir yangın çıkmıştır.

 • Ayrıca Yeniçerilerin toplanmasını, birbirlerini etkilemesini engellemek için kahvehaneleri kapatmıştır.

KOÇİBEY RİSALESİ:

 • 4. Murat devletin duraklamanın nedenlerini bir rapor haline getirmesi için Koçi Bey’i görevlendirmiştir.
 • Koçi Bey, duraklamanın nedenlerini gösteren ve bunlara köklü çözümler öneren bir rapor (Risale) hazırlayarak, padişaha sunmuştur.
 • Koçi Bey raporu Osmanlı’da bir ilkti. Yani bu tarihe kadar padişahlar, duraklamaya neden olan sorunları bu kadar derinlemesine incelememişler ve başkalarının incelemesi için teşvik edici olmamışlar. Bu nedenle Osmanlı’nın önemli sorunlarının ve bunların nedenlerini araştırıldığı ilk çalışma Koçi Bey raporudur. (Risalesidir). 
 • Ancak IV. Murad’ın bu raporda yazılanları uygulayacak zamanı olmamıştır. Sonraki dönemlerde ise unutulmuştur.

DİKKAT: Koçibey Risalesi gibi IV. Murat tarafından KATİP ÇELEBİ’ye de benzer bir rapor hazırlatılmıştır.

TARHUNCU AHMET PAŞA (1651-1653)

Osmanlı tarihinde ilk kez denk bütçe yapmıştır