ISLAHAT : İyileştirme, Düzeltme anlamına gelir.

Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda içinde bulunduğu durum:

  • Savaşlarda eskisi kadar başarılı olunamaması,
  • Hem İstanbul’da, hem de Anadolu ve Eyaletlerde ortaya çıkan isyanlar,
  • Her alanda görülen bozulmalar

Nedeniyle bazı Osmanlı padişahları ya da devlet adamları Osmanlı tarihinin ilk ıslahatlarını gerçekleştirmiştir.

 

17. YÜZYIL ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

  • Osmanlı Devleti, Avrupa’dan geri kaldığını henüz kabul etmemiştir. Bu yüzden yapılan ıslahatlarda Avrupa örnek alınmaz.
  • Duraklamaya neden olan sorunların temeline inilmemiştir. Bu nedenle ıslahatlar yüzeysel kalmıştır.
  • Islahatlar yapan kişinin görev süresi veya ömrüyle sınırlı kalmış bir devlet politikası haline gelmemiştir.
  • Islahatlar genellikle askeri alanla sınırlı kalmıştır.
  • Islahatlar halka indirilmemiştir. Yani yapılan işler halktan kopuk yapılmıştır. Halkın yaşamında olumlu bir değişim yaratmadığı gibi, vergilerin sürekli artırılması nedeniyle halk devlete tepki göstermiş ve bu nedenle çok sık isyan çıkmıştır.
  • Islahatla genellikle baskı ve şiddete dayanmıştır.
  • Bu yüzyılda yapılan ıslahatlar değişmeye ya da çağa ayak uydurmaya çalışmaz. Islahatların amacı Kanuni devrindeki ideal düzene geri dönmektir.