II. VİYANA KUŞATMASI (1683)

Avusturya’ya karşı isyan eden Macarlar Osmanlıdan yardım isteyince Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıkarak Avusturya’nın başkenti Viyana’yı kuşattı. 

Kuşatma iki ay kadar sürmüş Ancak Viyana alınamamıştır.

Bu başarısızlığın sebepleri:

 • Merzifonlu’nun son yürüyüşü geciktirmesi.
 • Yardıma gelecek düşmanın Tuna nehrinden geçmesini engellemekle görevli Kırım Hanı görevini yapmaması
 • Lehistan ordusu yardıma gelerek Osmanlı ordusunu iki ateş arasına atmıştır.
 • Bozguna uğrayan ordu dağılmış, kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Sonuçları:

 • Yenilgiden sorumlu tutulan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edilmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerleyişi son bulmuştur.(Türklerin)
 • Viyana bozgunuyla başlayan Türklerin geri çekiliş süreci Sakarya’ya kadar sürmüştür.
 • Viyana kuşatması Avrupalıların tepkisine neden olmuş ayrıca Osmanlı durumundan yararlanmak istemişleridir.
 • Osmanlı Devleti’ne karşı Kutsal İttifak kurulmuştur.

 

KUTSAL İTTİFAK İLE SAVAŞLAR

II. Viyana kuşatması, Avrupalıların “Artık eskisi gibi tehlikeli değiller.” dedikleri Türklerin hala ne kadar tehlikeli olabileceğini fark etmesini sağlamıştır.  Osmanlı Devleti, 17. yüzyılın sonunda, Avrupa’nın ortasında, en büyük düşmanı Avusturya’nın başkentini aylarca kuşatabilecek güce sahiptir.  Avrupalıların bunu fark etmesi yeniden birleşmelerini sağlamıştır. Böylece Papa’nın önderliğinde KUTSAL İTTİFAK kurulmuştur. 

Kutsal İttifaka dahil olan devletler:

 • Avusturya,
 • Lehistan,
 • Venedik,
 • Rusya ve
 • Malta 

Savaşlar:

 • Osmanlı Devleti Kutsal ittifak devletleri ile 4 cephede 16 yıl savaşmıştır.
 • Bu Savaşlar sırasında Selankamen ve Zenta gibi ağır yenilgiler alınmıştır.
 • Avrupalılar bu savaşlara “BÜYÜK TÜRK SAVAŞLARI” adını vermişler.
 • Sonuçta yenilgiyi kabul eden Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak devletleri arasında 1699 Karlofça antlaşması imzalandı.
 • Sadece Rusya ile savaşlar bir yıl daha devam etti. Onlarla da 1700 İstanbul antlaşması imzalanmıştır.

 

KARLOFÇA ANTLAŞMASI (1699)

 • Banat, Temeşvar hariç tüm Macaristan, Avusturya’ya verilecek
 • Mora yarımadası ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verilecek.
 • Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verilecek.
 • Antlaşma 25 yıl sürecek ve Avusturya Garantörlüğünde olacak

 

İSTANBUL ANTLAŞMASI (1700)

 • Azak kalesi Rusya’ya verilecek.
 • Rusya, İstanbul’da sürekli elçi bulundurabilecek.

 

KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMALARININ ÖNEMİ

 • Osmanlı Devleti ilk kez büyük çapta toprak kaybetmiştir.
 • Orta Avrupa’da ki (Macaristan) Osmanlı hâkimiyeti sona erdi.
 • Bu antlaşmayla duraklama dönemi bitmiş gerileme dönemi başlamıştır.
 • Osmanlı Devleti, Avusturya’nın kendisinden üstün olduğunu kabul etmiştir. (Avusturya’nın garantörlüğünü kabul ettiği için)
 • Karlofça antlaşması, 18.yy ilk çeyreğinde Osmanlı Devlet politikalarını etkilemiştir. Bu süreçte kaybettiği yerleri tekrar alabilmek için savaşlara girmiş aldığı yengilerden sonrada politika değiştirerek eldeki toprakları korumaya çalışmıştır.
 • Ruslar Karadeniz’e inme imkânı elde etti. (Azak kalesini Rusya’ya verdiği için)

NOT: Antlaşmanın imzalanmasında aracılık yapan İngiliz ve Hollandalılara geniş kapitülasyonlar verildi.