OSMANLI-LEHİSTAN İlişkileri:

 • Lehistan Yükselme döneminin sonlarında Osmanlı himayesine girmişti.
 • Ancak 17. yüzyılda bu himayeden çıktığı gibi Osmanlı Devleti’nin aleyhine Doğu Avrupa’da faaliyetlere başlamıştır.

DİKKAT: Lehistan bugünkü POLONYA’dır. Lehistan’ın Osmanlı Devletine tek sorun yarattığı dönem 17. yüzyıldır. 18. yüzyılda Rusya tarafından işgal edildiğinde yine Osmanlı Devletinden yardım isteyecektir.

 

1. Hotin Seferi ve  Hotin antlaşması

 • Osmanlı himayesinden kurtulan Lehistan, Eflak ve Boğdan’ın iç işlerine karışınca 
 • Hotin seferine çıkan Genç Osman Hotin kalesini kuşatmış ancak yeniçerilerin disiplinsizliği nedeniyle Hotin alınamamış ve antlaşma imzalanmıştır.
 • Lehistan, Eflak ve Boğdan’ın Osmanlıya ait olduğu ve vergi ödemeyi kabul etti.

NOT: Genç Osman bu seferden sonra yeniçeri ocağını kaldırmaya karar vermiştir.

 

2. 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşları ve Bucaş antlaşması

 • Lehistan’ın Osmanlı himayesindeki Ukrayna kazaklarına saldırması üzerine sefere çıkan 4.Mehmet Lehistan’ı yendi ve Bucaş antlaşmasını imzaladı.
 • Galibiyette Sadrazam KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA‘nın payı büyüktür.
 • Antlaşmaya göre; Lehistan Podolya arazisini Osmanlı’ya bıraktı.

ÖNEMİ:

 • Bu antlaşma Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşmadır.
 • Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşmadır.

 

3. KUTSAL İTTİFAK İLE SAVAŞLAR 

İÇİN BAKINIZ: II. VİYANA KUŞATMASI VE KARLOFÇA ANTLAŞMASI

 

 

OSMANLI-VENEDİK İlişkileri:

 

1.Girit’in Fethi (1669)

 • Venediklilerin elindeki Girit 24 yıl süren kuşatma sonucunda fethedilmiştir.
 • Girit’in fethi KANDİYE kalesinin alınması ile tamamlanmıştır.
 • Girit’in fethini tamamlayan KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA’DIR. 
 • Bu fetih Akdeniz egemenliğini güçlendirse de
 • Osmanlı denizciliğinin eski gününde olmadığını gösterir.
 • Ayrıca bu uzun kuşatma ekonomiyi de olumsuz etkiledi.

2. KUTSAL İTTİFAK İLE SAVAŞLAR 

 

İÇİN BAKINIZ: II. VİYANA KUŞATMASI VE KARLOFÇA ANTLAŞMASI

 

 

OSMANLI-RUSYA ilişkileri:

 

1. Çehrin / Bahçesaray Antlaşması 1681

 • 17.yy sonuna doğru ilerde Osmanlı Devletinin en büyük düşmanı haline gelecek olan Rusya boy göstermeye başlar.
 • Bu yüzyılda Osmanlı Devleti ile boy ölçüşebilecek durumda olmasa da Lehistan ile birlikte hareket edip Ukrayna üzerine yayılmaya çalışır.
 • Bu yüzden küçük çaplı bir temas ve sonrasında Çehrin antlaşması (Bahçesaray) imzalanmıştır.

ÖNEMİ:  Bu antlaşma ilk Osmanlı-Rus antlaşmasıdır.

 

2. KUTSAL İTTİFAK İLE SAVAŞLAR 

 

İÇİN BAKINIZ: II. VİYANA KUŞATMASI VE KARLOFÇA ANTLAŞMASI