• Osmanlı Devleti ile İran’daki Şii Safevi Devleti arasındaki düşmanlık Yavuz Sultan Selim, hatta Sultan II. Bayezid devrinde başlamıştır. Safevi devleti 17. yüzyıl boyunca Osmanlı Devletine en çok sorun çıkaran devletlerden birisi olmuştur. Safevi devleti, Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile savaşlarından veya Celali isyanlarından yararlanarak Osmanlı topraklarına saldırmıştır.

 

1) 1577-1590 Osmanlı – İran savaşları ve Ferhat Paşa ANTLAŞMASI

 • Savaşlar Osmanlı Devletinin galibiyeti ile sonuçlandı.
 • Sonucunda 1590 Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı
 • İran Azerbaycan ve Gürcistan’ı Osmanlıya bıraktı.

NOT: Doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma.

 

2) 1603-1612 Osmanlı-İran savaşları ve Nasuh antlaşması.

 • Safevi Devleti’nin Ferhat Paşa Antlaşmasında verdiği yerleri geri almak için saldırmasıyla savaşlar başlamıştır.
 • Osmanlı Devleti, hem Avusturya ile savaşta olduğu için, hem de Celali isyanları nedeniyle Nasuh Paşa Antlaşmasını kabul etmiştir.

Bu antlaşma ile

 • Osmanlı Devleti, Ferhat Paşada aldığı yerleri geri verdi.
 • Buna karşılık İran da 200 deve yükü ipek ödemeyi kabul etti.

 

3) 1617-1618 Osmanlı-İran savaşları ve Serav antlaşması.

 • İran 200 deve yükü ipeği vermeyince savaş çıktı.
 • İran 100 deve yükü ipeği ödemeyi kabul etti.

 

4) 1624-1639 Osmanlı-İran savaşları ve Kasr-ı Şirin antlaşması

 • İran’ın Bağdat’a saldırması üzerine savaşlar başlamış.
 • 4. Murat Bağdat ve Revan seferleri düzenlemiştir.
 • Savaş Osmanlının galibiyeti ile sonuçlanmış ve Kars-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır.
 • Buna göre Zağroz dağları iki ülke arasında sınır olacak.