• 17. yüzyılda merkezi otoritenin zayıflaması sonucunda merkezden uzak olan eyaletlerde de isyanlar çıkartmıştır.
 • Bazen yerel yöneticiler bazen de yönetimden şikâyetçi olanlar isyan çıkartmıştır.

BAŞLICA EYALET İSYANLARI

 • Sivas Valisi Vardar Ali Paşa,
 • Erzurum Valisi Abaza Mehmet Paşa,
 • Lübnan’da Dürzi lider Fahreddin ve
 • Halep’te Beylerbeyi Canbolatoğlu Ali Paşa isyanları ile;
 • Bağdat,
 • Yemen,
 • Eflak,
 • Boğdan,
 • Erdel,
 • Trablusgarp ve
 • Kırım’da çıkan isyanlar bunlara örnek olarak gösterilebilir.  

Sonuç:

İsyanlar zor kullanılarak veya isyancılara karşı taviz verilerek bastırılmaya çalışılmıştır.

DİKKAT:

 • Eyalet isyanlarının en ayırt edici özelliği BAĞIMSIZ DEVLET KURMA amacı taşımasıdır.
 • Yalnız burada dikkat etmemiz gereken konu, bu isyanların ortaya çıkmasında MİLLİYETÇİLİK fikrinin hiçbir etkisinin olmamasıdır. Çünkü henüz milliyetçilik fikri yoktur.