• Kuruluş döneminde ortaya çıkan Osmanlı ordusunun ana iskeletine bu dönemde bazı eklemeler yapılmış ve ordu teşkilatı son şeklini almıştır.
 • Bu bölümde orduya yükselme döneminde eklenen bölümleri açıklayacağız. yeni eklenenler tabloda mavi ile gösterilen kısımdır.
 • Pembe ile gösterilen kısımlar Kuruluş devrinde ortaya çıktı.
 • Bu bölümler ile ilgili bilgi almak için BAKINIZ: KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI ORDUSU

 

KAPIKULU ASKERLERİ

HUMBARACILAR:

 • Bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul kuşatması sırasında icat edilmiş bir silahtır.
 • Bugünkü Havan topunun atasıdır.
 • Humbaracılar bu silahı ve el bombalarını yapıp, kullanan sınıftır.

LAĞIMCILAR:

 • Kuşatılan kalelerin surlarının altına LAĞIM denilen tüneller kazarak, bu tünellerin içine yerleştirdikleri barutla kale surlarını yıkmaya çalışan askeri sınıftır.

BOSTANCILAR:

 • Başta Topkapı Sarayı olmak üzere saray ve köşklerin korunmasından sorumlu sınıftır.

ULUFECİLER:

 • Kuruluş döneminde  iki gruptan oluşan Kapıkulu Süvarilerine eklenmiş bir askeri sınıftır.
 • Sağ ve Sol ulufeciler olarak iki bölükten oluşurlar.
 • Saltanat sancaklarını korumakla görevlidirler.

GARİPLER:

 

 • Kuruluş döneminde  iki gruptan oluşan Kapıkulu Süvarilerine eklenmiş bir askeri sınıftır.
 • Sağ ve Sol garipler olarak iki bölükten oluşurlar.
 • Ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korumakla görevlidirler.

NOT: Böylece Kapıkulu süvarileri ALTI BÖLÜK oldu. ve BİRUN’DA “ALTI BÖLÜK HALKI” olarak anıldılar.

 

EYALET ASKERLERİ

YÖRÜKLER:

 • Konar-göçer Türklerin bir kısmı hala yerleşik yaşama geçmemiştir.
 • Savaş zamanlarında gönüllü olarak orduya katılırlar

DELİLER:

 • Sınır boylarında görev yaparlar.
 • Akıncılara benzer görevler yaparlar.
 • Savaş zamanında ordunun en ön saflarında düşman içlerine girerek saldırırlar.
 • Görünüşleri, Kıyafetleri, Savaş yöntemleri ve korkusuzca ölüme atılmaları sayesinde düşman askerlerinin maneviyatını bozmuşlardır.

BEŞLİLER:

 • Sınırlarda yaşayan her beş haneden bir kişi alınarak oluşturulan birliklerdir.
 • Bulundukları bölgenin korunması ile görevlidirler.

SAKALAR:

 • Ordunun su ihtiyacını karşılamakla görevli askerlerdir.