DİKKAT 1: Yönetenler ile yönetilenler arasındaki en büyük fark; Yönetenler vergi vermezler.

DİKKAT 2: Osmanlı Devlet’inde yönetici olabilmenin tek bir şartı vardır: Müslüman olmak

OSMANLI DEVLETİNDE YÖNETİCİ SINIFLAR (ASKERİ)

 

SEYFİYE: (EHL-İ KILIÇ, EHL-İ ÖRF, ÜMERA)

 • Osmanlı Devleti’nin Askeri bürokrat sınıfıdır.
 • Bu sınıf  Osmanlı Devleti’nde YÖNETİM ve ASKERLİK işlerini yapar.
 • Osmanlı Devleti’ndeki Askerlerin hepsi ve Devşirme sistemi ile yetiştirilen tüm KAPIKULLARI bu sınıftandır. Tımarlı Sipahiler, onların yetiştirdiği Cebelü, Donanmada ki askerler yani Leventler v.b.
 • Bu sınıfın Divandaki temsilcileri Sadrazam, Vezirler, Kaptan-ı Derya ve ilgili konularda Yeniçeri Ağası’dır.

DİKKAT: Enderun Mektebinde eğitim gören ve mezun olanlar da bu seyfiyedir.

 

İLMİYE: (EHL-İ İLİM, EHL-İ ŞER, ULEMA)

Bu sınıf şu görevleri yerine getirir:

 • ADALET (KAZA): Kadı ve Kazaskerler vasıtasıyla
 • EĞİTİM (TEDRİS): Müderris ve Muallimler vasıtasıyla
 • FETVA (İFTA): Müftü ve Şeyhülislam vasıtasıyla
 • DİN İŞLERİ: İmam, Müezzin, Şeyh, Seyyid vb.

FETVA: Devlet tarafından yapılacak bir uygulamanın dinen uygun olup olmadığı konusunda görüş bildirmektir. Şer’i hukuka göreve yönetilen bir devlet için uygulamlarının dine uygun olması bir zorunluluktur.

 • Divandaki üyeleri Kazasker ve Şeyhülislam’dır.

DİKKAT: Medrese eğitimi alanlar ve buradan mezun olanlar Ulemadır. 

 

KALEMİYE: (EHL-İ KALEM)

 • Osmanlı Devleti’nde SİVİL BÜROKRAT sınıfıdır.
 • MALİ ve İDARİ işlerin yürütülmesinden sorumludurlar.
 • Divan üyesi Kalemiye sınıfı üyeleri Nişancı, Defterdar,  18. yy. dan itibaren Reisülküttap

DİKKAT:

 • Osmanlı Devleti’nde ‘kalemler’ ismiyle bilinen kurumlar, aynı zamanda ihtiyacı olan memurları yetiştirmekteydi.
 • Dairelere daha çok memur çocukları 10-12 yaşlarındayken devam etmeye başlar, çocuklar burada her türlü okuyup yazmayı, usul ve adabı öğrenirlerdi.
 • Sonuç olarak bu sınıf diğerlerindeki gibi sistemli bir eğitim kurumundan çıkmıyor. USTA-ÇIRAK ilişkisi ile yetişiyor.