• Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nin yönetiminin merkezinde PADİŞAH vardır.
  • Padişahlar Fatih, döneminden itibaren CÜLUS TÖRENİ ile tahta çıkarak kılıç kuşanmışlardır.
  • Tahta çıkan Padişah mutlak yönetme gücüne sahiptir. Son söz hakkı kendisinde olmakla beraber yönetimle ilgili bazı yetkilerini devlet adamları eliyle kullanır.
  • Padişahlar Şer’i kanunlara aykırı olmamak şartıyla Kanun koyma gücünü Kanunname, ferman, berat çıkararak kullanmışlardır. Bu uygulama Osmanlı hukukunun ÖRFİ kısmını oluşturur.

DİKKAT: Padişahların kanun koyma gücüne sahip olmaları eski Türk devlet geleneğinden kaynağını alır. Türklerde hükümdarlığın en büyük alametlerinden birisi KUT taşımak, diğeri ise TÖRE yapabilme gücüne sahip olmaktır.

NOT: Osmanlı Devletinde hükümdar için ayrıca bakınız: OSMANLI DEVLETİNDE HÜKÜMDAR

NOT: Osmanlı Devletinde veraset sistemi için ayrıca bakınız: OSMANLI DEVLETİNDE VERASET SİSTEMİ