Nedenleri:

 • Önemli ticaret yolları ( İpek-Baharat ) Türklerin eline geçmişti. Avrupalı tüccarlar Doğu’nun (Asya’nın) zenginliklerine ilk elden ulaşmak istiyordu.
 • Teknolojik gelişmelerle pusula pratik hâle getirilip kullanılmaya başlandı.
 • Coğrafya bilgisi gelişti.
 • Avrupalılar açık denizlere dayanıklı, yelkenli ve hızlı gemiler yaptılar.
 • Ayrıca Avrupalıların dünyayı öğrenmek ve Hıristiyanlığı yaymak istemeleri

 

Başıca Keşifler:

Amerika kıtasının keşfi: Cristof Colomb Amerika kıtasına ilk ulaşan Avrupalı denizcidir. Ancak gittiği yerin yeni bir kıta olduğunu fark edemedi. Bunu ilk fark eden kişi Americo Vespuçi oldu.

Hint deniz yolunun keşfi: Portekizli denizci Bartelmi Diaz Afrika Kıtasının batı sahillerini dolaşarak en güney ucuna ulaştı. (Ümit burnu / Fırtınalar burnu). Bir başka Portekizli denizci Vasco dö Gama aynı yoldan ilerleyerek Hindistan’ın Kaliküt limanına ulaştı. Böylece Hint deniz yolu keşfedildi.

Dünyanın yuvarlak olduğunun ispatı: Macellan, Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için yola çıktı. Ancak Yolculuk sırasında öldü. Onun başlattığı seyahati filosunun ikinci kaptanı Del Kano tamamladı.

Sonuçları:

 • Yeni ülkeler, medeniyetler, bitki ve hayvan çeşitlerinin varlığı öğrenildi.
 • Avrupa ülkeleri yeni pazarlar buldu. Sömürge imparatorlukları ortaya çıktı.
 • Ticaret yollarının güzergâhı değişti. Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmaya başladı.
 • Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler oldu. Böylece Hıristiyanlık yayılma alanı buldu.
 • Coğrafi keşifler, Avrupa’nın ekonomik yapısında büyük değişikliklere neden oldu. Değerli madenlerin yeni kıtalardan Avrupa’ya gelişiyle bu zamana kadar zenginlik ölçüsü olan toprak, yerini altın ve gümüşe bıraktı.
 • Soylular eski imtiyazlarını kaybettiler. Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti.
 • Keşifleri destekleyen krallar güçlendi ve kilisenin etkisi azaldı.
 • Avrupa’nın zenginleşmesi ile sanata ve bilime değer veren Mesen sınıfı oluştu. (Rönesans’a neden oldu.)
 • Kiliseye duyulan güven azaldı. (Reform’a neden oldu.)
 • Keşifler insanlar üzerinde merak, araştırma ve yeni şeyler keşfetme arzusu uyandırdı. Bu durum Avrupa’nın bilim, düşünce ve dinî hayatında önemli değişikliklere yol açtı. Keşiflerden sonra, başta İtalya olmak üzere Avrupa’da düşünce ve kültür hareketleri başladı. (Rönesans-Reform)

 

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkisi:

 • Önemli ticaret yollarının güzergahı değişti. Böylece Osmanlı Devleti büyük miktarda gümrük gelirini kaybetti
 • Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya büyük miktarda değerli maden geldi. Bu madenin Osmanlı ülkesine girmesi Enflasyonun ortaya çıkmasına neden oldu.
 • Dünya’daki ekonomik sistem değişti. Orta Çağ’da güç ve zenginlik kaynağı toprak idi. Şimdi onun yerini para aldı. Yani artık insanlar ve devletler daha fazla para kazanmak adına üretim ve ticaret yamaya başladılar. (Merkantilizm) Osmanlı Devleti buna adapte olmakta zorlandı.