• Yavuz Sultan Selim döneminde İran’daki Şii Safevi Devleti’ne büyük bir darbe vurulmuştu.
  • Şah İsmail’in ölümünden sonra yerine oğlu Şah Tahmasb geçti ve düşmanca siyaseti sürdürdü.
  • Kanuni döneminde Osmanlı Devleti Batı’da Avusturya ile mücadele ederken; Doğu’da sürekli Safeviler ile mücadele etmiştir.
  • Kanuni, İran üzerine 4 büyük sefer düzenlemiştir.
  • Bu seferlerden en ünlüsü I. İran seferi olan IRAKEYN (İki Irak) seferidir.

Bu seferlerin sonunda;

  • Bağdat, Karabağ, Revan, Nahçıvan ele geçirilmiş
  • Safevilerin isteği üzerine AMASYA Antlaşması (1555) yapılmıştır.

Antlaşmaya göre:

  • Karabağ, Nahçıvan, Revan, Bağdat Osmanlı Devleti’nde kalacak
  • Antlaşma 25 yıl geçerli olacak