DİKKAT:

 • Kanuni Sultan Süleyman devri Osmanlı denizciliğinin zirvesidir.
 • Bunda Akdeniz’de korsanlık yapan Hızır reisin Osmanlı hizmetine girmesinin etkisi büyüktür.
 • Kanuni’nin daveti ile İstanbul’a gelen Hızır Reis BARBAROS HAYREDDİN PAŞA adıyla Osmanlı donanmasının KAPTAN-I DERYA’SI olmuştur.

1. RODOS’UN FETHİ (1521):

 • Rodos Akdeniz’de korsanlık yapan Saint Jean şövalyelerinin elinde idi.
 • Rodos’un Fethi ile Suriye-Mısır deniz yolunun güvenliği sağlandı.

2. CEZAYİR’İN  OSMANLI DEVLETİ’NE KATILMASI (1534):

 • Akdeniz’de Hıristiyanlara karşı mücadele eden Hızır reis ve kardeşleri İlyas ve Oruç reisler Cezayir’i ele geçirmişlerdi.
 • Kanuni’nin daveti ile Hızır Reis Osmanlı hizmetine girdi.
 • Böylece Cezayir de Osmanlı toprağı haline geldi.

 

3. PREVEZE DENİZ ZAFERİ (1538):

 • Hızır Reis (BARBOROS HAYREDDİN PAŞA) Osmanlı hizmetine girerek Kaptan-ı Derya olduktan sonra Akdeniz hakimiyetini sağlamak için seferler yapmaya başladı. Venediklilere ait pek çok kaleyi fethetti.
 • Bu faaliyetlerden rahatsız olan Avrupalı Devletler Roma-Germen İmp. Şarlken öncülüğünde birleşerek büyük bir haçlı donanması oluşturdular.
 • Bu ittifaka; Roma-Germen, Papa, İspanya, Portekiz, Venedik katıldı.
 • Donanmanın başına ünlü Cenevizli ANDREA DORİA  getirildi.
 • Haçlı donanmasının büyük sayı üstünlüğüne rağmen Kurt kapanı taktiğini kullanan BARBAROS HAYREDDİN PAŞA büyük ustalıkla savaşı kazandı.

ÖNEMİ:

 • Preveze Deniz Zaferi denizlerde kazandığımız en büyük başarıdır.
 • Bu zaferden sonra Venedik, Mora ve Dalmaçya kıyılarını Osmanlı Devletine bırakmıştır.
 • Böylece Akdeniz’de üstünlük Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

4. TRABLUSGARP’IN FETHİ (1551):

 • Rodos’un fethinden sonra Trablusgarp’a yerleşen Saint Jean şövalyelerinin elinden Trablusgarp da alındı.

5. CERBE DENİZ ZAFERİ (1560):

 • Preveze yenilgisinin intikamını almak isteyen Haçlılar yeni bir donanma meydana getirdi.
 • Osmanlı Donanması CERBE ADASINI kuşattığı sırada saldırdı.
 • Buna rağmen savaş Osmanlı Devleti’nin galibiyeti ile sonuçlandı.

ÖNEMİ:

 • Bu zafer Prevezeden sonra kazandığımız en büyük ikinci zaferdir.
 • Bu zaferle Kuzey Afrika kıyılarındaki Osmanlı üstünlüğü kesinleşti.

6. MALTA KUŞATMASI (1565):

 • Malta’ya yerleşen Saint Jean şövalyelerinin Akdeniz’de Müslüman gemilerine saldırması üzerine Malta kuşatılmıştır.
 • Kuşatma sırasında TURGUT REİS şehit düşmüştür.
 • Bunun üzerine kuşatma kaldırılmıştır.

7. SAKIZ ADASI’NIN FETHİ (1566):

 • Anadolu’ya çok yakın olan bu ada Cenevizlilerin elinde idi ve bu ada için vergi veriyorlardı.
 • Bu vergiyi kesince ada fethedildi.

ÖNEMİ: Böylece Batı Anadolu kıyılarının ve Boğazların güvenliği sağlanmıştır.

8. HİNT DENİZ SEFERLERİ:

Coğrafi keşiflerin en önemlilerinden biri Hint Deniz yolunun keşfidir. Bu yolu keşfeden Portekizliler Hindistan’daki Müslümanlara zarar verince GÜCERAT hükümdarı Osmanlı Devletinden yardım istemiştir.

Hindistan’a 4 sefer yapılmıştır.

 • MISIR VALİSİ SÜLEYMAN PAŞA,
 • PİRİ REİS,
 • MURAT REİS,
 • SEYDİ ALİ REİS tarafından.

Seferler genel olarak BAŞARISIZ olmuştur. Yani Hint Okyanusundaki Portekiz egemenliği kırılamamıştır.

BU BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ

 • Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Yolunun önemini kavrayamaması
 • Seferlerin siyasi amaçlardan çok yardım amacıyla yapılması
 • Osmanlı donanmasının okyanus koşullarına dayanıklı olmaması
 • Hint Denizinin Osmanlı gemicileri tarafından tanınmaması
 • Yardım isteyen Hint Müslümanlarının gereken desteği vermemesi

HİNT DENİZ SEFERLERİNİN SONUÇLARI

 • Seferlerden istenilen sonuç alınamadı, Portekizliler Hint Okyanusu’ndan çıkarılamadı.
 • Yemen, Aden ve bazı kaleler ile Habeşistan’ın bir kısmı Osmanlı topraklarına katıldı.
 • Arap Yarımadası tamamen Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girdi.
 • Kızıldeniz ve Basra Körfezi, Osmanlı denetimine girdi.