MISIR SEFERİ’NİN SEBEPLERİ:

 • Abbasi halifesi Memlük himayesi altında olduğu için Memlük Devleti’nin İslam dünyasının lideri durumunda olması
 • Özellikle İstanbul’un fethinden itibaren iki devletin İslam liderliği konusunda rekabete girmesi
 • BAHARAT Yolu’nun Mısır’dan geçmesi ve Memlüklerin kontrolünde olması
 • Memlüklerin Osmanlı Devleti’nin düşmanları ile işbirliği yapması
 • Yavuz S. Selim’in Dulkadiroğulları beyliğine son vermesi.

YAVUZ SULTAN SELİM;

 • 1515 MERCİDABIK  
 • 1516 RİDANİYE

SAVAŞLARINDA MEMLÜKLER DEVLETİNİ YIKMIŞ VE MISIR’I FETETMİŞTİR.

 

MISIR SEFERİNİN SONUÇLARI:

 • Memlük Devleti yıkıldı.
 • Memlük Devleti’ne ait olan MISIR, SURİYE, FİLİSTİN, HİCAZ (KUTSAL TOPRAKLAR) Osmanlı topraklarına katıldı.
 • HALİFELİK Osmanlı Devleti’ne geçti.

NOT 1: Osmanlı Devleti böylece TEOKRATİK devlet özelliği kazanmıştır.

NOT 2: Osmanlı Padişahları uzun süre (1774 Küçük Kaynarca Ant. Kadar) Halifeliğin siyasi gücünden yararlanma ihtiyacı hissetmemiştir.

NOT 3: Yavuz Memlükler gibi Abbasi soyunu koruyarak Halifeliği devam ettirmemiştir. Bu unvanı kendisi kullanmıştır. Yani Halife unvanını kullanan ilk Osmanlı Padişahıdır.

 • Kutsal Emanetler İstanbul’a getirilmiştir.
 • İslam dünyasının lideri Osmanlı Devleti oldu.
 • Baharat yolu Osmanlı kontrolüne geçti.

DİKKAT: Osmanlı Devleti Baharat Yolundan yeterince faydalanamamıştır. Çünkü Avrupalılar Hint Deniz Yolu’nu keşfetmiş ve Akdeniz ticaretinin önemi azalmıştır.

 • Osmanlı Devleti Büyük bir zenginlik elde etti.
 • Kuzey Afrika’daki ilk toprak (Mısır) fethedildi. Böylece ileride Kuzey Afrika’nın fethi için önemli bir üs elde edildi.
 • Venedik Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergiyi Osmanlı Devleti’ne ödemeye başladı.