• Babasına karşı isyan ederek tahta çıkan ilk Osmanlı şehzadesidir.
 • Babasına karşı iki kez savaşmış, her ikisinde de yenilmesine rağmen yeniçerilerin desteğini alarak tahta çıkmıştır.

DİKKAT: Fatih devrinde sonu gelmez seferlerden yorulan yeniçeriler bu yüzden Cem Sultan’ı desteklememişlerdi. II. Bayezid devrindeki pasif politikadan rahatsız olmuşlar, onları yeni fetihlere taşıyacağına inandıkları Şehzade Selim’i desteklemişlerdir.

 • 8 Yıllık hükümdarlığı boyunca sadece doğu ile uğraşan tek Osmanlı padişahıdır.
 • Ayrıca tahtta kaldığı süre ile kıyaslanınca en çok toprak kazanan,
 • Osmanlı Hazinesini en çok dolduran Osmanlı padişahıdır.

DİKKAT: Yavuz Sultan Selim Osmanlı Hazinesini ağzına kadar doldurmuştur. Neslinden gelenlere “Bundan böyle hazine benim mührüm ile açılıp, kapansın. Ta ki bir başkası hazineyi benden daha fazla doldurana kadar” diye vasiyet etmiştir. Osmanlı Devleti yıkılına kadar Hazine hep Yavuz’un mührü ile açılıp kapanmıştır.

İRAN SEFERİNİN SEBEPLERİ

 • Yavuz Trabzon’da Sancak beyi iken Anadolu’daki Şii tehlikesinin ve Safevi Devleti’nin Osmanlı Devleti için ne kadar tehlikeli olduğunu görmüştür.
 • Yavuz Osmanlı Devletini yıkabilecek bir tehlikenin (TİMUR BELASINDA olduğu gibi) ancak doğu’dan geleceğini düşünmüştür.
 • Önce Doğu’da güvenliği sağlayıp sonra Batı’ya yönelmeyi düşünmüştür.
 • Bu yüzden tahta çıkar çıkmaz İRAN SEFERİNE çıkmıştır.

İRAN SEFERİ (ÇALDIRAN SAVAŞI / TURNADAĞ SAVAŞI)

1. ÇALDIRAN SAVAŞI (1514 )

 

NEDENLERİ:

 • İki hükümdarın (Yavuz Sultan Selim- Şah İsmail) Türk-İslam dünyasının lideri olmak istemesi
 • Şah İsmail’in Anadolu’da Şii propagandası yapması.
 • Safevilerin Orta Asya’dan gelen Türklerin Anadolu’ya girmesini engellemesi. Bu yüzden İskan siyasetini olumsuz etkilemesi
 • Yavuz’un İpek Yolu’nun Van-Tebriz hattını ele geçirmek istemesi

SONUÇLARI:

 • Savaş Osmanlı Devleti’nin galibiyeti ile sonuçlandı.
 • Anadolu’daki Şii tehlikesi ortadan kalktı.
 • Tebriz, Musul, Kerkük Osmanlı topraklarına katıldı.

 

2. TURNADAĞ SAVAŞI (1515):

 • İran seferi dönüşünde DULKADİROĞULLARI Beyliği ile Turnadağ Savaşı yapıldı.
 • Maraş, Elbistan dolayları alınarak bu beyliğe son verildi.

BÖYLECE:

 • ANADOLU TÜRK BİRLİĞİ KESİN OLARAK SAĞLANDI.
 • Dulkadiroğullarının alınması ile Osmanlı Devleti Memlük Devleti ile komşu olmuş ve Osmanlı-Memlük ilişkileri bozulmuştur.