• II. BAYEZİD DEVRİ YÜKSELME DÖNEMİ İÇİNDEKİ DURAKLAMA DÖNEMİ OLARAK KABUL EDİLİR.
 • BU DÖNEMDE FETİHLER DURMA NOKTASINA GELMİŞTİR.

BUNUN NEDENLERİ:

 • Cem Sultan İsyanı
 • Şahkulu ve Nur Halife İsyanları
 • Bayezid’in kişiliği

 

CEM SULTAN İSYANI:

 • Fatih döneminde sonu gelmez seferlerden, savaşlardan yorulan yeniçeriler, daha çok Fatih’e benzeyen Cem Sultan’ı değil de daha sakin karakterli olan Bayezit’i desteklediler.
 • Ancak Cem Sultan bunu kabul etmedi ve ağabeyine karşı taht mücadelesine girdi.
 • Bu mücadeleyi kaybedince Memlüklere sığındı.
 • Tekrar Rumeli’ye geçip savaşmayı planlarken ST. JEAN ŞOVALYELERİ tarafından önce Fransa’ya sonra Papa’ya götürüldü.
 • Cem Sultan’ı Osmanlı’ya karşı kullanmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca da öldürdüler.

NOT 1: Cem Sultan İsyanı Osmanlı Devletinin bir iç sorunu iken DIŞ SORUN haline gelmiştir.

NOT 2: Cem Sultan’ın Avrupalıların elinde olması II. Bayezid’in Avrupa’ya yönelik herhangi bir fetih hareketinde bulunmasına engel olmuştur.

 

ŞAHKULU VE NUR HALİFE İSYANLARI:

 • Akkoyunlu Devleti’nin yıkılması ile İran’da ŞAH İSMAİL tarafından Şİİ SAFEVİ DEVLETİ kuruldu.
 • Safevi Devleti II. Bayezit’in izlediği pasif politikadan yararlanarak Anadolu’da yoğun şekilde Şii propagandası yapmaya başladı.
 • Bu Şii faaliyetleri sonunda ŞAHKULU ve NUR HALİFE isyanları çıkmış, özellikle şahkulu isyanı güçlükle bastırılabilmiştir. 

NOT:

 • Anadolu’da tüm bunlar yaşanırken, Şii faaliyetleri ve isyanlar artarken Yavuz Sultan Selim Trabzon Sancakbeyidir.
 • Babasının pasif politikasını eleştirerek ona karşı harekete geçer.
 • Ayrıca tahta çıktığında önce doğu meseleleri ile ilgilenmesi de bu yüzdendir.

 

İSPANYA’YA YARDIM:

 • İspanya’da Hıristiyanlar birleşerek yüzyıllardır burada yaşayan Müslüman ve Yahudileri (ENDÜLÜS EMEVİLERİ) katletmeye başlamıştır.
 • Bunun üzerine yardıma giden Osmanlı denizcileri Müslümanları Afrika’ya, Yahudileri Anadolu’ya taşımışlardır.

NOT: Osmanlı devleti burda yaşananlara engel olamadığı gibi yeterince yardım da edememiştir. Bunun sebebi II. Bayezid’in izlediği pasif politika ve Cem Sultan’ın Avrupalıların elinde olmasıdır.

 

OSMANLI-MEMLÜK SAVAŞLARI:

 • Fatih döneminde bozulan ilişkiler Özellikle Cem Sultan’a yardım ettikleri için savaşa dönüşmüş,
 • 16 yıl süren savaşlarda iki tarafta bir sonuç alamamıştır. 

NOT : Cem Sultan Olayı Osmanlı’nın bir iç sorunu iken bir DIŞ SORUN haline gelmiştir.