DİKKAT: Fatih İstanbul’un fethi ile elde ettiği sınırsız otorite sayesinde;

 • Daha önce oluşan olumsuz düşünceleri (İlk taht tecrübesi) silmiş,
 • Çandarlı Halil Paşa başta olmak üzere iktidarını gölgeleyen kişileri yok etmiş,
 • Başta Yeniçeriler olmak üzere tüm orduyu disiplin altına almış,
 • Osmanlı devlet yönetiminde yaptığı bir dizi değişiklik ile iktidarını güçlendirmiş ve
 • Devleti çok daha merkeziyetçi bir kimliğe büründürmüştür.

BÖYLECE:

Kurmayı düşündüğü CİHAN DEVLETİ “CİHANŞÜMÜL DEVLET” için fetihlere girişmiştir.

 

1. BİZANS’I DİRİLTME UMUTLARININ YOK EDİLMESİ:

 • Mora Fethedildi.
 • Trabzon Rum İmparatorluğu yıkıldı. Ve Trabzon alındı.

NOT : Bizans İmparatoru ile akraba olan Trabzon Rum İmparatorluğu ve Mora despotları yok edilerek ileride hiç kimsenin Bizans’ı tekrar kurmaması sağlandı.

 

2. BALKAN FETİHLERİ:

 • Belgrat hariç tüm Sırbistan fethedildi.
 • Eflak fethedildi.
 • Bosna ve Hersek fethedildi.
 • Boğdan fethedildi.
 • Arnavutluk fethedildi

NOT: Balkan yerine batıdaki fetihler denilse idi Mora ve İtalya’nın Otranto fetihleri de bu başlığa eklenebilir.

 

3. AKDENİZ HAKİMYETİNİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILAN FETİHLER:

 • Mora fethedildi.
 • Zenta, Kefalonya, Ayamavra gibi yunan adaları alındı.
 • İtalya Seferi ile OTRANTO kalesi alındı.

NOT: Fatih Otranto’yu fethederek İtalya’ya ayak basmıştır. (ROMA KAYZERİ OLMA AMACINDADIR.) Ancak ondan sonra gelenler bu kalenin önemini anlayamamış ve kale tekrar kaybedilmiştir.

4. KARADENİZ HAKİMİYETİNİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILAN FETİHLER:

 • Cenevizlilerden, AMASRA alındı. 
 • İsfendiyaroğullarından, SİNOP alındı.
 • Trabzon Rum İmparatorluğu yıkıldı ve Trabzon alındı.

DİKKAT: Bu üç fetihle Karadeniz’in Anadolu sahilleri egemenlik altına alındı. (İstanbul’un fethini buna ekleyebiliriz)

 • Cenevizlilerden, KIRIM alındı.

DİKKAT: Böylece Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.

 

5. ANADOLU TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILAN FETİHLER:

 • Sinop alındı.
 • Karamanoğullarından Niğde, Konya, Karaman alındı.
 • AKKOYUNLULAR ile OTLUKBELİ savaşı yapıldı.

 

6. ANADOLU SİYASİ BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAPILAN FETİHLER:

 • Amasra Fethedildi.
 • Trabzon fethedildi
 • Sinop alındı.
 • Karamanoğullarından Niğde, Konya, Karaman alındı.
 • AKKOYUNLULAR ile OTLUKBELİ savaşı yapıldı.

 

OTLUKBELİ SAVAŞI (1473) (FATİH / UZUN HASAN)

 OTLUKBELİ SAVAŞININ NEDENLERİ:

 • Her iki hükümdarın da Türk-İslam dünyasının lideri olmak istemesi.
 • Uzun Hasan’ın Anadolu Türk Birliğini tehdit etmesi
 • Uzun Hasan’ın Osmanlı Devleti’nin düşmanı olan Venedik, Trabzon Rum İmparatorluğu, Karamanoğulları ile ittifak yapması.

 

OTLUKBELİ SAVAŞININ SONUÇLARI:

 • Savaş Osmanlı Devleti’nin kesin galibiyeti ile sonuçlandı.
 • Akkoyunlu devleti yıkılma sürecine girdi.
 • Bu Devletin yerine İran’da daha tehlikeli bir devlet olan Şİİ SAFEVİ DEVLETİ kuruldu.
 • Anadolu Türk Birliğinin kurulması için önemli bir adım atıldı. 

 

7. OSMANLI-MEMLÜK İLİŞKİLERİ:

 • Memlük devleti halifeyi koruması altında bulundurduğu için İslam dünyasının lideri durumunda idi.
 • Ancak İstanbul’un fethiyle Peygamber müjdesine ulaşan Fatih ve Osmanlı Devleti bu konuda Memlüklere rakip olmaya başladı.
 • Bu dönemde yaşanan HİCAZ SU YOLLARI MESELESİ ilişkilerin daha da bozulmasına neden oldu.
 • Buna karşılık fatih döneminde Memlüklerle herhangi bir savaş yapılmamıştır.