OSMANLI HAZİNESİNİN BAŞLICA GELİR KAYNAKLARI 

 • Şer’i ve Örfi vergiler
 • Gümrük gelirleri
 • Ganimet (İslam hukukuna göre ganimetin 1/5’i devletin hakkıdır.)
 • Maden, Orman ve Tuzla gelirleri
 • Bağlı devletlerden alınan vergiler
 • İltizam sistemi (Bu sistem devletin artan nakit para ihtiyacına bağlı olarak giderek yaygınlaşır.)

 

OSMANLI DEVLETİ’NDE UYGULANAN BAŞLICA VERGİLER

 • Osmanlı Devleti’nde uygulanan vergiler Şer’i ve Örfi olmak üzere iki bölüme ayrılabilir.

A) ŞER’İ VERGİLER:

 • Kaynağı İslam dini olan vergilerdir.

1. ÖŞÜR:

 • Müslüman çiftçiden alınan toprak ve ürün vergisidir.
 • Çiftçinin ürettiği ürün üzerinden ayni (mal cinsinden) alınır.
 • Kelime anlamı 10 da 1 demektir.

2. HARAÇ:

 • Gayrimüslim çiftçiden alınan toprak ve ürün vergisidir.
 • Çiftçinin ürettiği ürün üzerinden ayni (mal cinsinden) alınır.
 • Oranı öşürden biraz daha fazladır. (7’de 1 gibi)

 

3. CİZYE: (Baş vergisi)

 • Gayrimüslim erkeklerden askerlik çağı boyunca askeri gitmemelerinin karşılığı olarak alınan vergidir.
 • Gayrimüslim kadın, çocuk ve yaşlıdan alınmaz.

 

 

B) ÖRFİ VERGİLER:

Kaynağı,

 • Eski Türk töresi,
 • Hükümdar iradesi ve
 • Fethedilen bölgelerdeki eski uygulamalardır.

 

1. ÇİFT RESMİ:

 • Devlete ait toprağı ekip biçen köylüden alınan vergilerin genel adıdır.

a. Resm-i Bennak:

 • Devlete ait toprağı ekip biçen Müslüman ve evli köylüden alınan çift resmidir.

b. Resm-i Mücerret:

 • Devlete ait toprağı ekip biçen Müslüman ve bekar köylüden alınan çift resmidir.

c. Resm-i İspenç:

 • Devlete ait toprağı ekip biçen gayrimüslim köylüden alınan çift resmidir.

d. Çiftbozan akçesi:

 • Toprağı 2 yıl üst üste ekmeyerek çiftini bozan köylüden alınan vergidir.

2. ADET-İ AĞNAM:

 • Hayvan üreticilerinden sahip oldukları hayvan sayısına göre alınan vergidir.

3. BAC-I PAZAR:

 • Pazarlarda malını satan kişilerden alınan vergidir.

4. NİYABET RÜSÜMU:

 • Yöneticilerin yaptıkları resmi iş karşılığı aldıkları vergidir.

5. BAD-I HAVA (CERİME):

 • Suçlulardan alınan vergidir.

6. AVARIZ AKÇESİ: 

 • Olağanüstü hal vergisidir. Acil durumlarda devletin nakit ihtiyacını karşılamak için alınabilen bir vergidir.

 DİKKAT: Avarız akçesinin diğer vergilerden en önemli farklı sürekli bir vergi olmamasıdır.

 DİKKAT: Osmanlı’da BAC, RESM, RÜSUM hatta yerine göre ADET kelimeleri vergi anlamına gelebilir.