Şerî Vergiler

Öşür: Müslümanlardan alınan ürün vergisi

Haraç: Gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi

Cizye: Gayrimüslim erkeklerden alınan askerlik yapmama vergisi

Ağnam: Küçükbaş hayvan vergisi

 

Örfî Vergiler

İspenç: Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi

Bac: Çarşı ve pazardan alınan vergi

İmdadiyeyi Seferiye: Savaş sırasında alınan vergi

İmdadiyeyi Hazariye: Barış zamanında alınan vergi

Ağıl: Sürü sahiplerinden alınan vergi

Derbent: Köprü veya geçitlerden alınan vergi

Avarız: Olağanüstü hallerde alınan vergi

Çifthane: Bir çift öküz ile işletilebilen araziden alınan vergi

Çift bozan: Toprağınız izinsiz terk eden ya da üç yıl üst üste ekmeyenlerden alınan vergi