OSMANLI KARA ORDUSUNU OLUŞTURAN İKİ ANA UNSUR OLAN KAPIKULLARI (EN KALABALIK OLANI YENİÇERİLER) İLE EYALET ASKERLERİ (EN KALABALIK OLANI TIMARLI SİPAHİLER) ARASINDAKİ FARKLARI ÖĞRENMEK PEK ÇOK SORUDA İŞİMİZE YARAYACAKTIR.

 

KAPIKULLARI (YENİÇERİLER)

 • Tamamı devşirmedir.
 • Devlet hazinesinden doğrudan maaş alırlar. ( üç aydan üç aya alınan bu maaşa ULUFE denilir.)
 • Büyük çoğunluğu yayadır. (Yeniçerilerin tamamı yayadır.)
 • Barış zamanında Başkentte toplu halde yaşarlar. Başkenti ve Sarayı korurlar.
 • Bu sayede devlet yönetimine sürekli etki etmişlerdir.
 • Savaş zamanında, Osmanlı ordusunun merkez kuvvetlerini oluştururlar.
 • Yükselme döneminden itibaren (Fatih Sultan Mehmet dönemi), Tımarlı Sipahilere göre sayıları ve savaştaki önemleri artmıştır.

 

EYALET ASKERLERİ (TIMARLI SİPAHİLER)

 • Tamamı Türk’tür.
 • Maaşlarını kendilerine Dirlik olarak verilen topraklardan topladıkları vergilerle alırlar.
 • Büyük çoğunluğu atlıdır. (Tımarlı Sipahilerin tamamı atlıdır.)
 • Barış zamanında kendi dirliklerinde, dağınık halde yaşarlar. Kendi dirliklerini korurlar.
 • Bu yüzden devlet yönetiminde herhangi bir etkileri olmamıştır.
 • Savaş zamanında, Osmanlı ordusunun sağ ve sol kanatlarını oluştururlar.
 • Yükselme döneminden itibaren (Fatih Sultan Mehmet dönemi), sayıları ve savaşlardaki önemi azalmıştır.

OSMANLI KARA ORDUSU

A. KAPIKULU PİYADELERİ

 

1. ACEMİ (OĞLANLAR) OCAĞI:

 • Devşirme sistemi ile devşirilen çocuklar bir süre Türk ailelerin yanında kaldıktan sonra bu ocağa alınır.
 • Burada askerlik mesleği öğretilir.
 • Buradaki eğitimden sonra (KAPIYA ÇIKMA) diğer ocaklara ya da saray okullarına gönderilir.

2. YENİÇERİLER:

 • Kapıkullarının en temel ve kalabalık grubudur.
 • Profesyonel askerdirler.
 • Askerlik dışında bir iş yapmaları veya evlenmeleri yasaktır.
 • Özellikle yükselme döneminden itibaren sayıları ve önemleri giderek artmış, padişahın otoritesini ve devletin merkezi gücünü dayandırdığı grup olmuştur.

3. CEBECİLER:

 • “CEBE” zırh, silah anlamına gelir.
 • Bu sınıf diğer askerlerin ihtiyaç duyduğu silah, zırh vb. bakım ve onarımını yapar.

4. TOPÇULAR:

 • Top dökmek,
 • Top mermisi yapmak ve
 • Bu topları savaşta kullanmak bu sınıfın görevidir.

B. KAPIKULU SÜVARİLERİ:

 • Kapıkullarının atlı olan kısmıdır.
 • Yeniçerilere göre daha üst rütbeli ve daha yüksek maaşlıdırlar.
 • Örneğin bunlar Yeniçeriler gibi Kışlalarda kalmazlar.
 • I. Murat zamanında İki grup olarak kurulmuşlardır.
 • Yükselme döneminde bu sayı altıya kadar çıkmıştır.

Sipahi

Silahtar

 • Doğrudan Padişaha bağlı bu askerler onun Tuğ ve silahlarını taşır, savaşta padişahın yanında durup onu korurlardır. 

 

C. EYALET ASKERLERİ

 

 

1. TIMARLI SİPAHİLER :

 • Tımar sistemi içinde yetişen, tamamı atlı ve Türk olan askerlerdir.

2. YAYALAR VE MÜSELLEMLER:

 • İlk düzenli Osmanlı ordusudur.
 • Yayalar-piyade, müsellem-atlı demektir.
 • Bunlara savaş zamanı günlük 2 akçe verilir.
 • Diğer zamanlarda kendi topraklarında yaşar.

3. AZAPLAR:

 • Azap bekar anlamına gelir.
 • Anadolu’dan toplanan, dinç ve bekar Türk gençleridir.
 • Ordunun hafif yaya askerleridir.
 • Savaşta en önde olan gruplardan biridirler.

4. AKINCILAR:

 • Sınır boylarının güvenliğini sağlamak.
 • Ayrıca düşman ülkelerine akınlar düzenleyerek keşif, yıpratma seferleri yapmak.