OSMANLI DEVLET ANLAYIŞI:

 • Osmanlı Devleti bir Türk-İslam devletidir ve kendisinden önceki pek çok devletten etkilenmiştir.

Bu yüzden Osmanlı Devlet anlayışının;

 • Orta Asya Türk Devletleri (İslamiyet öncesi Türk devlet geleneği)
 • Türk-İslam Devletleri
 • En çok Büyük Selçuklu devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti
 • Anadolu’daki ve Balkanlardaki devlet gelenekleri (Başta Bizans)

Etkilenerek ve bunların bir karşımı olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

 

OSMANLI DEVLETİNDE HÜKÜMDAR

 • Osmanlı Devleti Mutlak Monarşi ile yönetilen bir devlettir.
 • Osmanlılarda hükümdar ülkenin mutlak hakimidir. Her konuda son sözü söyleme hakkına sahiptir. Sözü (Ferman) kanun hükmündedir.
 • Ancak bu her istediğini yapabileceği anlamına gelmez. Devleti yönetirken Önce Şer’i hukuka (İslam hukuku) sonra da Örfi hukuka (Töre) uymak zorundadır.

HÜKÜMDARIN GÖREVLERİ                

 • Osmanlı hükümdarları Saltanatı lüks içinde rahat bir yaşam sürebilecekleri bir hak olarak değil; altından kalkılması zor bir görev olarak görmüşlerdir.
 • Çünkü; Eski Türk Devletlerinden beri hükmetme hakkının Tanrı tarafından halka refah ve huzur getirmek, ihtiyaçlarını karşılamak vazifesiyle verildiğine inanılırdı.

HÜKÜMDARLARIN KULLANDIKLARI UNVANLAR

 • Osmanlı hükümdarları kuruluştan I. Murat devrine kadar GAZİ ve BEY unvanlarını kullanırken,
 • I. Murat devrinden itibaren SULTAN, PADİŞAH, HAN gibi unvanlar kullanmaya başlamışlardır.

YORUM: Kuruluş dönemi hükümdarları Bey, Gazi gibi daha sade unvanlar kullanırken, devletin büyümesine bağlı olarak hükümdarların unvanlarının da daha gösterişli hale geldiğini görüyoruz.