A) İÇ İSYANLAR:

1. MUSTAFA ÇELEBİ İSYANI (DÜZMECE MUSTAFA İSYANI):

(II.Murat’ın Amcası)

 • Çelebi Mehmet’e yenilerek Bizans’a sığınan Mustafa Çelebi, onun ölümünü fırsat bilen Bizans’ın serbest bırakması sonucu bu kez II. Murat’a karşı isyan etmiştir. Ancak yine başarısız olmuştur.

DİKKAT: II. MURAT BU İSYANDAKİ ROLÜNDEN DOLAYI BİZANS’A GÖZDAĞI VERMEK AMACIYLA İSTANBUL’U KUŞATMIŞTIR.

NOT: YILDIRIM BAYEZİT’TEN SONRA İSTANBUL’U KUŞATAN İKİNCİ OSMANLI PADİŞAHIDIR.

 

2. ŞEHZADE MUSTAFA İSYANI:  (II. Murat’ın kardeşi):

 • İstanbul kuşatması sırasında Bizans kışkırtması ile II. Murat’ın kardeşi şehzade Mustafa isyan etmiştir. Ve kısa sürede yakalanmıştır.

NOT: II. MURAT, ŞEHZADE MUSTAFA İSYAN ETTİĞİ İÇİN İSTANBUL KUŞATMASI KALDIRMAK ZORUNDA KALDI.

 

B) ANADOLU’DAKİ GELİŞMELER:

 • II. Murat’ta Anadolu Türk birliğini yeniden sağlama yolunda çalışmalar yapmıştır.

Bunun için:

 • Menteşeoğulları son verildi.
 • Aydınoğullarına son verildi.
 • Germiyanoğulları VASİYET yoluyla Osmanlılara katıldı.

NOT: Vasiyet yoluyla Osmanlılara katılan tek Türk beyliği Germiyanoğullarıdır.

 

C) BATI’DAKİ GELİŞMELER:

 • II. Murat Venedik’e karşı başarılar kazanmış, Sırpları ve Macarları yenmiştir.
 • Ancak bu sırada Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı oldukça güçlü bir ittifak kurulmuştur.
 • Başını Erdel Beyi Hünyadi Yanoş ve Macar Kralı Ladislas’ın çektiği bu ittifak 1440-1444 yılları arasında birkaç kez Osmanlı kuvvetlerini mağlup etmiştir.

NOT: Bu dönem kuruluşundan beri Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda yaşadığı en sıkıntılı dönemdir.

DİKKAT: Aynı zamanda Karamanoğullarının isyan etmesi üzerine II. Murat Haçlılarla Edirne-Segedin Antlaşmasını imzalamıştır. Antlaşmadan sonra tahtı 12 yaşındaki oğlu Mehmet’e bırakmıştır.

EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI (1444):

 • Sırp Krallığı yeniden kurulacak ve Osmanlı Devleti’ne vergi verecek
 • Eflak Osmanlı Devleti’ne vergi vermek şartıyla Macaristan himayesine bırakılacak

NOT: Bu iki madde Osmanlı Devleti’nin taviz verdiği anlamına gelir.

 • Tuna Nehri sınır olacak
 • Antlaşma 10 yıl geçerli olacak
 • Her iki taraf antlaşmaya uyacaklarına dair kutsal kitapları üzerine yemin edecek

ÖNEMİ: Osmanlı Devleti ile Haçlılar (Macarlar) arasında yapılan ilk antlaşmadır.

SONUÇ:

 • Antlaşmanın 10 yıl süreceğine güvenen II. Murat tahtı kendi isteği ile oğlu Mehmet’e bırakmıştır.
 • Ancak Osmanlı tahtına 12 yaşında bir çocuğun geçmesini fırsat bilen haçlılar antlaşmayı bozarak saldırıya geçmişlerdir.
 • Bunun üzerine II. Murat tekrar tahta çıkmıştır.

NOT: II. Murat’ın tahta tekrar çıkması konusunda iki tür yaklaşım vardır.

 • Bunlardan biri Babasının veziri olan Çandarlı Halil Paşanın etkisiyle Osmanlı Tarihinin ilk Yeniçeri isyanı olan “BUÇUK TEPE” isyanı çıkar ve zor durumda kalan II. Mehmet tahtı babasına bırakır.
 • Diğeri ise; Haçlıların saldırıya geçtiğini haber alan II. Mehmet’in babasını o ünlü mektubuyla davet etmesidir. Mektupta “eğer siz padişahsanız geliniz ve ordunuzun başına geçiniz; eğer ben padişahsam emrediyorum geliniz ve ordumuzun başına geçiniz” diyerek babasını davet etmiştir. 

VARNA SAVAŞI (1444 ):

 • Osmanlı tahtına 12 yaşındaki bir çocuğun geçmesini fırsat bilen haçlılar antlaşmayı bozarak saldırıya geçtiler.
 • Tahta yeniden çıkan II. Murat haçlıları Varna’da yendi.

SONUÇ: Böylece daha önce alınan yenilgilerin etkisi silindi.

II. KOSOVA SAVAŞI (1448):

 • Varna yenilgisinin intikamını almak isteyen haçlılar bir kez daha saldırmış ve
 • Çok büyük bir yenilgi almışlardır.

SONUÇ:

 • Böylece haçlıların Türkleri balkanlardan atma ümidi kalmamıştır.
 • Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.
 • Balkanlardaki Osmanlı ilerleyişini durdurabilecek güçleri kalmamıştır. 
 • Haçlılar saldırıdan savunmaya çekilmiştir.

DİKKAT: II. Kosova savaşı, bu yönüyle Miryakefalon ve Sakarya savaşlarına benzetilir.