FETRET DEVRİ (1402-1413):

  • 1402 Ankara Savaşında Yıldırım Bayezit’in Timur’a yenilmesi ile başlayıp 1413’te I. Mehmet (ÇELEBİ)’in Osmanlı tahtına tek başına hakim olması ile sonuçlanan 11 YILLIK KARDEŞLER ARASI TAHT KAVGALARI DÖNEMİDİR.
  • Fetret Devrinde Osmanlı Devleti özellikle Anadolu Siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir karışıklığın içine düşmüştür.
  • Fetret devrinde Yıldırım Bayezit’in çocukları Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Mehmet Çelebi birbirleriyle taht mücadelesi yapmış, kardeşlerini yok eden Mehmet Çelebi Osmanlı tahtını ele geçirmiştir.

NOT: Osmanlı Devleti Fetret devrinde yıkılmanın eşiğinden döndüğü için ve bu döneme I.Mehmet son verdiği için Osmanlı Devleti’nin İKİNCİ KURUCUSU olarak kabul edilir.

I. MEHMET (ÇELEBİ MEHMET) DÖNEMİ:

 

A.  ANADOLU TÜRK BİRLİĞİNİ YENİDEN SAĞLAMAK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Ankara savaşından sonra bozulan Anadolu Türk birliğini yeniden kurmak isteyen Çelebi Mehmet

Bu amaçla:

  • Aydınoğullarından —- İzmir’i aldı.
  • Karamanoğullarından — Beyşehir, Akşehir, Seydişehir’i aldı.
  • Saruhanoğullarına son verdi.
  • Candaroğullarından —- Samsun’u aldı.

B. ŞEYH BEDRETTİN İSYANI:

Fetret Devrinin siyasi, sosyal ve ekonomik çalkantılarından yararlanan Şeyh Bedrettin Mülkiyette ortaklık, her konuda eşitlik, Bey kısmının fakir halktan hiçbir üstünlüğünün olmaması gibi Osmanlı Devlet anlayışına ve Sünni İslam geleneğine uymayan fikirler savunmuştur. Böylesi karışık bir dönemde pek çok taraftarda toplamıştır. Fetret devri bittikten sonra önce müritleri Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’i yok eden Çelebi Mehmet en sonundan Şeyh Bedrettin’i de yakalamış ve isyanı bastırmıştır.  

DİKKAT: ŞEYH BEDRETTİN İSYANININ EN ÖNEMLİ YÖNÜ; OSMANLI TARİHİNDE ÇIKAN İLK DİNİ VE SOSYAL NİTELİKLİ İSYAN OLMASIDIR.

 

C. MUSTAFA ÇELEBİ İSYANI:

Ankara Savaşından sonra Timur’un yanında götürdüğü Mustafa Çelebi onun ölümüyle Anadolu’ya dönmüş ve taht mücadelesine girişmiştir. Ancak bu mücadeleyi kaybederek Bizans’a sığınmıştır.

DİKKAT: MUSTAFA ÇELEBİ İSYANI SİYASİ NİTELİK TAŞIR.

 

D. BATI’DAKİ GELİŞMELER:

  • Eflak ve Boğdan’da yeniden Osmanlı egemenliği kurulmuş,
  • Venediklilerle yapılan deniz savaşı kaybedilmiştir.