A) BİZANS VE BALKANLAR’DAKİ GELİŞMELER:

1. İSTANBUL KUŞATMALARI:  

 • Bizans’ın sürekli Avrupa devletlerini kışkırtması ve Karamanoğulları ile ittifak yapması üzerine Osmanlı topraklarının ortasındaki Bizans’ı yok etmek isteyen Yıldırım Bayezit İstanbul’u kuşattı. Ancak Haçlıların Niğbolu Kalesine saldırması üzerine kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.
 • Niğbolu Savaşından sonra ikinci kez İstanbul’u kuşattı. Ancak bu seferde Timur’un Anadolu’ya girmesi ve topların yetersiz kalması nedeniyle kuşatma tekrar kaldırıldı.

DİKKAT: İstanbul’u kuşatan ilk Osm. Padişahı Y. Bayezit’tir.

NOT: Bu kuşatma sırasında Bizans’a Karadenizden gelecek yardımları önlemek için ANADOLUHİSARI (Güzelcehisar) yaptırıldı.

2. NİĞBOLU SAVAŞI (1396):

 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerlemesi ve
 • İstanbul’u kuşatması üzerine Papa’nın girişimleriyle büyük bir HAÇLI ordusu toplandı.
 • Bu ordu Niğbolu kalesine saldırdı.
 • Haberi alan Yıldırım Bayezit İstanbul kuşatmasını kaldırarak Niğbolu’na ulaştı.
 • Niğbolu kalesi önlerinde yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı.

SONUÇ:

 • Halife Yıldırım Bayezit’e “ SULTAN-I İKLİM-İ RUM” unvanını verdi.
 • Bu zafer Osmanlı Devleti’nin ve Yıldırım Bayezit’in Türk-İslam dünyasındaki itibarını artırdı.
 • Böylece hem Yıldırım Bayezit Anadolu Türk birliğini daha kolay sağladı, hem de TİMUR, Yıldırım Bayezit’i kendisine rakip olarak görmeye başladı.
 • Osmanlı Devleti’nin Avrupa üzerindeki baskısı arttı.
 • Eflak ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü tanıdı.
 • Bulgar Krallığına tamamen son verildi
 • Balkanlarda güvenli sağlayan Bayezit, Türk birliğini sağlamak için Anadolu’ya yöneldi.

 

B. ANADOLU’DAKİ GELİŞMELER:

Yıldırım Bayezit döneminde Anadolu Türk Birliğini sağlamak için önemli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle Niğbolu savaşı ile Avrupa’yı etkisiz hale getiren ve Türk-İslam dünyasındaki  saygınlıktan yararlanan Yıldırım Bayezit Anadolu’ya yöneldi.

 • SARUHANOĞLULLARI,
 • MENTEŞEOĞULLARI,
 • AYDINOĞULLARI,
 • GERMİYANOĞULLARI,
 • KARAMANOĞULLARI,
 • HAMİTOĞULLARI,
 • ERATNA BEYLİĞİ VE
 • CANDAROĞULLARININ Kastamonu kolu Osmanlı topraklarına katıldı.

BÖYLECE YILDIRIM BAYEZİT DEVRİNDE ANADOLU TÜRK BİRLİĞİ İLK KEZ BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞLANMIŞ OLDU.

NOT: Anadolu’daki bu fetihlerden sonra Anadolu eyaleti ve Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Merkezi Kütahya oldu.

DİKKAT: Yıldırım Bayezit Anadolu Türk beylikleri üzerinde hakimiyet iddia eden ve bu amaçla mücadeleye girişen ilk Osmanlı padişahıdır. Anadolu Türk birliğini büyük ölçüde sağlamış olsa da bu Timur belasının başına gelmesine de sebep olmuştur.

ANKARA SAVAŞI (1402)

SAVAŞIN SEBEPLERİ :

 

 • Her iki hükümdarında Türk-İslam dünyasının lideri olmak istemesi ve bu konuda birbirlerini rakip görmeleri
 • Yıldırım Bayezit’in Niğbolu zaferi ile Türk-İslam dünyasında büyük üne kavuşması
 • Yıldırım Bayezit’in son verdiği beyliklerin beylerinin Timur’a sığınarak onu yıldırım Bayezit’e karşı kışkırtmaları
 • Timur’un son verdiği devletlerin hükümdarlarının ( Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir, Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf) Yıldırım Bayezit’e sığınarak onu Timur’a karşı kışkırtmaları
 • Timur’un Çin’e yapacağı sefer öncesi arkasında düşman bırakmak istememesi

SAVAŞ:

 • Timur’un Anadolu’ya girerek Sivas’ı alması ve ardından Ankara’ya yönelmesi üzerine Yıldırım Bayezid ordusuyla Ankara’ya geldi.
 • İki ordu Ankara ÇUBUK Ovasında karşılaştı.
 • Savaş Osmanlı ordusundaki Beylik askerlerinin taraf değiştirmesi sonucu kaybedildi.

ANKARA SAVAŞININ SONUÇLARI:

 • Yıldırım Bayezit savaşta esir düştü ve bu esaret sırasında öldü.
 • Timur ülkeyi Yıldırım Bayezit’in çocukları arasında paylaştırdı. Ve Yıldırım Bayezit’in çocuklarından Mustafa Çelebi’yi yanına alarak Anadolu’dan çekildi.
 • Böylece Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek FETRET DEVRİ’NE girdi.
 • Timur, Anadolu Türk Beyliklerini yeniden kurdu. Böylece Anadolu Türk Birliği bir kez daha bozuldu.
 • İstanbul’un fethi ve Bizans’ın yıkılması gecikti.
 • Balkanlardaki fetihler durdu.

NOT: Osmanlı devleti içeride taht kavgaları ile uğraşmasına, yıkılmanın eşiğinden dönmesine rağmen Balkanlarda fazla bir toprak kaybı yaşanmamıştır.

Bunun nedeni:

 • Balkanlarda uygulanan Hoşgörü (İstimalet) politikası
 • Balkanlarda uygulanan Yerleştirme (İskan) politikası
 • Akıncı komutanların görevlerini yapması