A) RUMELİ’DEKİ GELİŞMELER:

1. Rumeli’nde Keşan, Malkara, Dedeağaç, İpsala gibi topraklar fethedildi.

 

2. SAZLIDERE SAVAŞI (1363):

 • Osmanlıların Rumeli’nde yaptıkları fetihler üzerine harekete geçen Bizans-Bulgar İttifakı ile yapıldı.
 • Savaş Osmanlı’nın zaferi ile sonuçlandı.

 SONUÇ (ÖNEM): Bu savaş sonrasında EDİRNE fethedildi. Edirne’nin fethiyle Bizans’ın Sırp ve Bulgarlarla kara bağlantısı kesildi. Ayrıca Balkanların kapısı açılmış oldu.


DİKKAT: Bu arada alınan bazı yerlerin kaybedilmesi Fethedilen yerlerin sadece askeri tedbirlerle elde tutulamayacağını gösterdi. Bunun üzerine İSKÂN ( yerleştirme) politikası uygulanmaya başladı.

 

3. SIRPSINDIĞI SAVAŞI (1364): Türklerin Rumeli’deki başarıları Papa’nın teşvikiyle bir haçlı ordusu toplanmasını sağladı. Haçlı ordusu Edirne yakınlarındaki Sırpsındığı denilen yerde Hacı İl Bey komutasındaki öncü birlikler tarafından bozguna uğratıldı.

NOT: SIRPSINDIĞI SAVAŞI OSMANLI DEVLETİ İLE HAÇLILAR ARASINDA YAPILAN İLK SAVAŞ VE KAZANILAN İLK ZAFERDİR.

SONUÇ (ÖNEM):

 • Edirne emniyete alındı. Ve başkent yapıldı.
 • Balkanlarda daha kolay ilerleme imkânı oluştu ve fetihler hızlandı.
 • Macarların Balkanlardaki etkisi kırıldı.


DİKKAT : Edirne böylece Osmanlı Devleti’nin ikinci başkenti olmuştur. Edirne Bursa’dan daha küçük olmasına rağmen başkent olarak seçilmiştir. Çünkü; Osmanlı Gelişmesinin devam etmesi için Rumeli’deki fetihlerin öneminin farkındadır. Bu yüzden fetihleri daha yakından kontrol etmek istemiştir.

 

4. ÇİRMEN SAVAŞI (1371):

 • Sırpsındığı yenilgisini telafi etmek isteyen Sırplarla yapıldı.
 • Savaş Osmanlı’nın galibiyeti ile sonuçlandı. 

SONUÇ:

 • Makedonya’nın fethi kolaylaştı.
 • Bulgarlar, Bizans ve Sırp prensleri Osmanlı hakimiyetini kabul etti.

 

5. PLOŞNİK BOZGUNU (1387):

 • Osmanlı akıncıları Sırp ve Bosna Krallarının askerlerine yenildi.

SONUÇ:

 • Osmanlı kuvvetlerinin aldığı bu yenilgi balkanlardaki tüm prenslikleri cesaretlendirmiştir.
 • Osmanlıları balkanlardan atmak için tekrar saldırmalarına ve I.KOSOVA savaşına neden olmuştur.

NOT: Ploşnik bozgunu Balkanlarda alınan ilk yenilgidir.

6. I. KOSOVA SAVAŞI (1389):

 • Ploşnik bozgunu ile cesaretlenen Balkan Prenslikleri Türkleri Balkanlardan atmak için çok büyük bir ordu topladılar. Bu ordu ile Osmanlı ordusu Kosova’da karşılaştı.
 • Savaş Osmanlı’nın kesin galibiyeti ile sonuçlandı.

SONUÇ:

 • Sırplar yeniden Osmanlı üstünlüğünü kabul etti.
 • Kuzey Sırbistan yolu Osmanlı’ya açıldı.
 • Tuna nehrinin güneyin Osmanlı’ya karşı koyabilecek bir güç kalmadı.
 • I. Murat savaş sonunda Savaş alanının incelerken yaralı bir Sırp tarafından ŞEHİT edildi. Böylece I. Murat dönemi sona erdi ve oğlu I. Bayezid Osmanlı tahtına geçti.

İSKÂN (YERLEŞTİRME / ŞENLENDİRME) POLİTİKASI:

 • Osmanlı Devleti Rumeli’de fethettiği toprakları elinde tutabilmek için köklü tedbirler almıştır. Bunlardan en önemlisi İSKÂN politikasıdır.
 • Osmanlı Devleti yeni fethettiği topraklara Anadolu’dan getirdiği Türk aileleri yerleştirmiş, buna karşılık burada bulunan bazı Hıristiyan aileleri de Anadolu’ya göndermiştir.
 • Yerleştirme işi kendiliğinden gidenler ve sürgün yoluyla gönderilenler olmak üzere iki şekilde yapılır.

YERLEŞTİRME YAPILIRKEN DİKKAT EDİLEN KONULAR ŞUNLARDIR:

 • Anadolu’dan getirilen Türkler öncelikle önemli yollar, geçitler ve şehirlere yerleştirilerek buraların güvenliği sağlanırdı.
 • İskan yapılırken bölge nüfusunun Türk ya da Hıristiyanlar lehine bozulmamasına dikkat edilirdi.
 • Göçmenler iskan bölgelerine yakın yerlerden seçilir, geldikleri yerdeki iklim şartlarına benzer yerlere yerleştirilirlerdi.
 • Bir yerden göçmen alınırken o yörenin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.
 • Göçmen aileler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden biri alınırdı ki Kan davası olmasın ya da sona ersin
 • Göç eden ailelere toprak verilir, bir süre vergi alınmazdı.
 • Göç ettirilenler yerleştirildikleri bölgeyi terk edemezdi.
 • Fethedilen yerdeki halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar

İSKÂN SİYESETİNİN AMACI:

 • Fethedilen yerleri Türkleştirmek, yani VATAN haline getirmek
 • Fethedilen yerlerin savunulmasını kolaylaştırmak ve fetihleri kalıcı hale getirmek
 • Fetihlere devam edilirken geride düşman bırakmamak
 • Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirerek askere alma, vergi toplama gibi işleri kolaylaştırmak.

NOT: İskan siyaseti, Tımar sistemi ile birlikte uygulanmıştır. bu iki uygulama birbirlerini tamamlamaktadır.

 

 

B. ANADOLU’DAKİ GELİŞMELER (I. MURAT DÖNEMİ):

 • ANKARA isyan eden Ahilerin elinden geri alındı.
 • GERMİYANOĞULLARINDAN çeyiz yoluyla KÜTAHYA, EMET, SİMAV, TAVŞANLI alındı.
 • HAMİTOĞLULLARINDAN para ile AKŞEHİR, BEYŞEHİR, SEYDİŞEHİR, ISPARTA, YALVAÇ alındı.

DİKKAT: I. Murat Anadolu Türk birliğini kurmak için yukarıdaki çalışmaları yapmıştır. Ancak bunu yaparken Türk dünyasında hâkimiyet iddia etmemiş, Anadolu Türk Beylikleri ile mücadeleye girmemiştir.

 

C. DEVLET TEŞKİLATLANMASI İÇİN YAPILANLAR

 • KAPIKULU ORDUSU (Yeniçeri Ocağı, Acemi Oğlanlar Ocağı, Topçu Ocağı) kuruldu.
 • Bu ocaklara kaynak bulmak için PENÇİK sistemi uygulanmaya başlandı.
 • Vezirlerin sayısı artırıldı. Buna bağlı olarak SADRAZAMLIK makamı kuruldu. Çandarlı Halil Paşa ilk Sadrazam oldu.
 • Rumeli Eyaleti ve Rumeli BEYLERBEYLİĞİ kuruldu.
 • İlk Mali Teşkilat ve DEFTERDARLIK makamı kuruldu.
 • KAZASKERLİK makamı kuruldu.

DİKKAT: TÜM BU YAPILANLARDAN DOLAYI RAHATLIKLA DİYEBİLİRİZ Kİ OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ DÖNEMİNDE DEVLET ÖRGÜTLENMESİ İÇİN EN ÖNEMLİ ADIMLARIN ATILDIĞI DÖNEM I. MURAT DÖNEMİDİR. 

YORUM: Devlet örgütlenmesi için atılan bu adamlardan dolayı, Osmanlı Devletini Beylik düzeninden çıkarıp, Devlet düzenini kuran padişah I. Murat’tır.